Акционерная структура

/Компания/Акционерная структура

Акционариат АО ELEKTROBUDOWA

 

 

Интерактивная таблица Акционариата ELEKTROBUDOWA SA

 • Число акций равное числу голосов
 • OFE PZU "Złota Jesień"

  liczba akcji / number of shares 561 040

  udział w liczbie głosów / share in total votes11,82%

 • PKO BP Bankowy OFE

  liczba akcji / number of share470 313

  udział w liczbie głosów / share in total votes11119,91%

 • AXA OFE   

  liczba akcji / number of share446 553

  udział w liczbie głosów / share in total votes 9,41%

 • MetLife OFE  

  liczba akcji / number of share271 562

  udział w liczbie głosów / share in total votes5,72%

 • Generali OFE  

  liczba akcji / number of share3228 394

  udział w liczbie głosów / share in total votes44,81%

 • Nationale-Nederlanden OFE 

  liczba akcji / number of share226 439

  udział w liczbie głosów / share in total votes4,77%

 • Aegon OFE

  liczba akcji / number of share 220 583

  udział w liczbie głosów / share in total votes44,65%

 • Aviva OFE Aviva Santander

  liczba akcji / number of share173 612

  udział w liczbie głosów / share in total votes3,66%

 • Allianz Polska OFE  

  liczba akcji / number of share157 488

  udział w liczbie głosów / share in total votes3,32%

 • прочие

  liczba akcji: 1 991 624

  udział w liczbie głosów / share in total votes441,93%

 • всего

  liczba wszystkich akcji: 4 747 608

  udział w liczbie wszystkich głosów / share in total votes 100%

 • Процентное участие в числе голосов и уставном капитале 
 
вверх