/Реализации/Выполнение работ, связанных с выполнением инвестиционного задания под названием "Nowa Hala Wanien" - электромонтажные работы и АКПиА.

Выполнение работ, связанных с выполнением инвестиционного задания под названием "Nowa Hala Wanien" - электромонтажные работы и АКПиА.

металлургическая промышленность

Elektrobudowa wykona prace elektryczne i AKPiA związane z realizacją zadania inwestycyjnego Nowa Hala Wanien - tj. nowoczesnej linii produkcyjnej wytwarzającej cynk metodą elektrolizy.

Elektrobudowa zmodernizuje rozdzielnię SN wraz z nowymi liniami kablowymi SN, zabuduje zespół prostownikowy oraz szyny prądowe do zasilania elektrod w wannach elektrolizy cynku z zespołów prostowniczych.

Spółka dostarczy i zabuduje także transformatory 6/0,4 kV oraz rozdzielnie główne, pomocnicze, napięć gwarantowanych i stycznikowni technologicznych wraz z okablowaniem. Spółka zrealizuje ponadto dostawy i wykonana instalacje oświetleniowe, odgromowe, uziemiające i połączeń wyrównawczych, a także instalacje SSP, CCTV, teletechniczne i ethernetowe. Zakres zadań obejmuje także dostawę i montaż sterowników oraz aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z okablowaniem. Elektrobudowa zaangażowana będzie również w uruchomienie i rozruch.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prace montażowe mają trwać do końca 2019 roku. Udział w uruchomieniu i rozruchu zaplanowany jest na okres od stycznia do końca czerwca 2020 roku.

клиент: Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A.

срок реализации: 2019 - 2020

Сегмент рынка:
металлургическая промышленность

Проверить на карте

вверх