Zarząd Spółki

Strona główna/Spółka/Zarząd Spółki

Maciej Giżyński 
Prezes Zarządu

Pan Maciej Giżyński posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku zarządzanie. Ukończył ponadto studia Executive MBA na EU Business School Montreux [Szwajcaria].

Pan Maciej Giżyński doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w PKN Orlen S.A. jako Dyrektor Biura Administracji [2009-2016],  Permobile Sp. z o.o. jako Dyrektor Zarządzający [2005-2009];  Netia S.A. jako Dyrektor Działu Zakupów i Administracji [2001-2005]; GP Bis Sp. z o.o. jako Dyrektor Generalny [1996-2001]. Pan Maciej Giżyński aktualnie prowadzi działalność gospodarczą doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Pan Maciej Giżyński zasiadał w Radach Nadzorczych spółek: Orlen Administracja Sp. z o.o.; PPPT S.A. oraz Ecard S.A.

Według oświadczenia złożonego Spółce, Pan Maciej Giżyński nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności ELEKTROBUDOWY SA w upadłości, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Według oświadczenia złożonego Spółce, Pan Maciej Giżyński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Wojciech Bieńkowski 
Wiceprezes Zarządu

Pan Wojciech Bieńkowski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i bankowość.

Pan Wojciech Bieńkowski posiada 24-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w prowadzeniu zarówno krajowych jak i zagranicznych projektów, także o zasięgu globalnym. Obejmuje ono inkubowanie i zarządzanie spółkami na wczesnym etapie rozwoju, zarządzanie i nadzorowanie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. [Arteria S.A. - Prezes Zarządu w latach 2003-2012; 4Fun Media S.A. - Członek Rady Nadzorczej w latach 2008-2012 i od 2019 obecnie] jak i sprawowanie funkcji kierowniczych i decyzyjnych w korporacjach międzynarodowych. Od października 2017 roku Pan Wojciech Bieńkowski jest związany z Grupy IT Kontrakt, firmą globalną, specjalizującą się w outsourcingu usług IT i dostarczającą rozwiązania softwarowe i kompetencyjne dla krajów skandynawskich, regionu DACH, UK i USA, w ramach której pełni do końca maja 2020 funkcję globalnego dyrektora operacyjnego [COO] w projekcie IT Services Competence Platform [Grupa Avenga] oraz funkcje zarządcze i nadzorcze w spółkach zależnych należących do grupy.  

Według oświadczenia złożonego Spółce, Pan Wojciech Bieńkowski nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności ELEKTROBUDOWY SA w upadłości, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Według oświadczenia złożonego Spółce, Pan Wojciech Bieńkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Cezary Kubacki
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu

Pan Cezary Kubacki posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra w Katedrze Prawa Finansowego.

Pan Cezary Kubacki doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach doradczych z tzw. „Wielkiej Piątki”. Pełnił funkcje zarządcze w korporacjach handlowych i telekomunikacyjnych jako m.in. Dyrektor Finansowy ds. Podatkowych. Pan Cezary Kubacki jest Partnerem Kancelarii LTA - Doradztwo Prawne Dopierała i Wspólnicy Sp. K. Specjalizuje się w prawie podatkowym, restrukturyzacjach firm oraz fuzjach i przejęciach.

Pan Cezary Kubacki zasiada obecnie w Radzie Nadzorczej spółki: 4Fun S.A.

Według oświadczenia złożonego Spółce, Pan Cezary Kubacki nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności ELEKTROBUDOWY SA w upadłości, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Według oświadczenia złożonego Spółce, Pan Cezary Kubacki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

do góry