Zarząd

Roman Przybył - Prezes Zarządu
Roman Przybył -
Prezes Zarządu

Funkcję Prezesa Zarządu ELEKTROBUDOWY SA pełni od 28.08.2018 r.

Adam Świgulski - Wiceprezes Zarządu
Adam Świgulski -
Wiceprezes Zarządu

Funkcję Wiceprezesa Zarządu ELEKTROBUDOWY SA pełni od 27.04.2018 r.

Hubert Staszewski - Członek Zarządu
Hubert Staszewski -
Członek Zarządu

Funkcję Członka Zarządu ELEKTROBUDOWY SA pełni od 8.01.2019 r. 

Krzysztof Czajka - Członek Zarządu
Krzysztof Czajka -
Członek Zarządu

Funkcję Członka Zarządu ELEKTROBUDOWY SA pełni od 8.01.2019 r. 

do góry