Syndyk masy upadłości

Strona główna/Spółka/Syndyk masy upadłości

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy wydał w dniu 24 marca 2020 roku postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółki. 

Na skutek ogłoszenia upadłości upadły - Elektrobudowa SA w upadłości - utracił z mocy prawa,  z zastrzeżeniem niewielkich wyjątków określonych w przepisach ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe Zarząd oraz możliwość korzystania i rozporządzania majątkiem, należącym do niego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabytym przez upadłego w toku postępowania upadłościowego. Majątek upadłego z dniem ogłoszenia upadłości staje się masą upadłości, która służy do zaspokojenia wierzycieli upadłego, a którą zarządza Syndyk. 

Sąd wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Marzeny Praskiej, zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Agaty Adamczyk oraz syndyka w osobie Marcina Ferdyna, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 220. 

do góry