Struktura Organizacyjna

Strona główna/Spółka/Struktura Organizacyjna

Schemat graficzny organizacji formalnej ELEKTROBUDOWA SA

  • Dyrektor Spółki

  • Realizacja Kontraktów

  • Handel

  • Produkcja Urządzeń

  • Finanse

  • Audytor
   Wewnętrzny

  • BHP

  • Zarządzanie
   Majątkiem

  • Zintegrowany System Zarządzania

  • Biuro Zarządu

  • HR

  • IT

  • Strategia i Ryzyko

 

do góry