Struktura Organizacyjna

Strona główna/Spółka/Struktura Organizacyjna

Schemat graficzny organizacji formalnej ELEKTROBUDOWA SA

 • WALNE ZGROMADZENIE

 • RADA NADZORCZA

 • ZARZĄD SPÓŁKI

 • Prezes Zarządu
  Dyrektor Spółki

  • Wiceprezes Zarządu
   ZARZĄDZANIE FINANSAMI

  • Wiceprezes Zarządu
   ZARZĄDZANIE ROZWOJEM BIZNESU

  • BIURO ZARZĄDU

  • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
   LUDZKIMI I SYSTEMAMI

  • SŁUŻBA BHP

  • AUDYTOR
   WEWNĘTRZNY

  • ADMIN. BEZPIECZEŃSTWA
   INFORMACJI - GŁ. SPEC.
   ZARZĄDZANIA
   RYZYKIEM NADUŻYĆ

  • ZARZĄDZANIE
   INFRASTRUKTURĄ

  • ODDZIAŁ
   PRODUKCJI

  • ODDZIAŁ REALIZACJI
   PROJEKTÓW

 

do góry