Struktura Organizacyjna

Strona główna/Spółka/Struktura Organizacyjna

Schemat graficzny organizacji formalnej ELEKTROBUDOWA SA

WALNE ZGROMADZENIE

RADA NADZORCZA

ZARZĄD SPÓŁKI

 • Członek
  Zarządu
 • Członek
  Zarządu
 • Prezes Zarządu
  Dyrektor Spółki
 • Członek
  Zarządu
  SŁUŻBA
  BHP
 • BIURO ZARZĄDU
 • ZARZĄDZANIE
  MARKETINGIEM
 • ZARZĄDZANIE
  INFRASTRUKTURĄ
 • ADMIN. BEZPIECZEŃSTWA
  INFORMACJI - GŁ. SPEC.
  ZARZĄDZANIA
  RYZYKIEM NADUŻYĆ
 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
  LUDZKIMI I SYSTEMAMI
 • AUDYTOR
  WEWNĘTRZNY
 • ODDZIAŁ
  PRODUKCJI
 • ODDZIAŁ REALIZACJI
  PROJEKTÓW

Oddziały:

Oddział Realizacji Projektów - Dyrektor Andrzej Deroń
Oddział Produkcji - Dyrektor Marcin Garlej

do góry