Struktura Grupy Kapitałowej

Strona główna/Spółka/Struktura Grupy Kapitałowej

O Grupie Kapitałowej

Pragnąc utrzymać silną pozycję lidera na rynku elektroenergetycznym w dłuższym horyzoncie czasowym, Spółka zaczęła od 2003 roku budować grupę kapitałową poprzez nabywanie udziałów w innych firmach. Realizując te zamierzenia, ELEKTROBUDOWA SA w upadłości rozszerzyła zakres świadczonych usług o nowe kompetencje, technologie zarówno w kraju, jak i za granicą. Cechą charakterystyczną jest pełna dominacja Spółki ELEKTROBUDOWA SA w upadłości w zakresie prowadzonej działalności na poziomie całej Grupy Kapitałowej i pełnienie uzupełniającej roli przez pozostałe Spółki wchodzące w jej skład.

Struktura Grupy Kapitałowej

ELEKTROBUDOWA SA w upadłości

Spółki stowarzyszone

  • VECTOR Sp. z o.o.
  • SAUDI ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o.

Spółki zależne

  • ENERGOTEST sp. z o.o.

 

VECTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Wotkińsku

Podstawową działalnością spółki VECTOR jest produkcja elementów elektrycznych oraz części aparatury elektropróżniowej, a także wykonawstwo robót budowlanych i sprzedaż hurtowa produkcyjnych urządzeń elektrycznych, włącznie z elektrycznymi urządzeniami łączności. 
ELEKTROBUDOWA SA  w upadłości  posiada udział w wysokości nominalnej 185 126 900,00 rubli, co stanowi 49% kapitału zakładowego.


SAUDI ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o. z siedzibą w Rijadzie

Przedmiotem działalności Spółki SAUDI ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o. jest sprzedaż systemów elektrycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia, w tym rozdzielnic, paneli rozdzielczych oraz stacji elektroenergetycznych oraz prace montażowe, naprawcze i konserwacyjne dla systemów sterowania i dystrybucji energii elektrycznej. 
ELEKTROBUDOWA SA w upadłości posiada 33% udziałów w kapitale spółki.


ENERGOTEST sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

Specjalizuje się w kompleksowej realizacji (projekt, dostawa, badania i uruchomienia) układów automatyki elektroenergetycznej i technologicznej oraz systemów sterowania i nadzoru dla elektrowni, elektrociepłowni, stacji przesyłowych i rozdzielczych oraz przemysłu. W firmie funkcjonuje wielobranżowe biuro projektowe.
ELEKTROBUDOWA SA  w upadłości posiada 100% udziałów w kapitale spółki.


       


do góry