Struktura Akcjonariatu

Strona główna/Spółka/Struktura Akcjonariatu

Struktura Akcjonariatu ELEKTROBUDOWA SA w upadłości

 • Liczba akcji równa liczbie głosówudział w liczbie głosów / share in total vote
 • liczba akcji / number of share240 627

  udział w liczbie głosów / share in total votes

  liczba akcji / number of sharudział w liczbie głosów / share in total votes111Pozostali Akcjonariusze posiadający poniżej 5% ogólnej liczby głosów

  liczba akcji:4 747 608

  udział w liczbie głosów / share in total votes43100%

 • razem

  liczba wszystkich akcji: 4 747 608

  udział w liczbie wszystkich głosów / share in total votes 100%

 • Udział procentowy w liczbie głosów i kapitale zakładowym
 Stan akcji na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 14 maja 2020 roku
do góry