Struktura Akcjonariatu

Strona główna/Spółka/Struktura Akcjonariatu

Interaktywna tabela Akcjonariatu ELEKTROBUDOWA SA

 • Liczba akcji równa liczbie głosów
 • OFE PZU "Złota Jesień"

  liczba akcji / number of shares 561 040

  udział w liczbie głosów / share in total votes11,82%

 • AXA OFE

  liczba akcji / number of share446 553

  udział w liczbie głosów / share in total votes 9,41%

 • PKO BP Bankowy OFE

  liczba akcji / number of share238 352

  udział w liczbie głosów / share in total votes11115,02%

 • pozostali akcjonariusze

  liczba akcji:3 501 663

  udział w liczbie głosów / share in total votes473,75%

 • razem

  liczba wszystkich akcji: 4 747 608

  udział w liczbie wszystkich głosów / share in total votes 100%

 • Udział procentowy w liczbie głosów i kapitale zakładowym
 
do góry