Struktura Akcjonariatu

Strona główna/Spółka/Struktura Akcjonariatu

Akcjonariat ELEKTROBUDOWY SA

 

 

Interaktywna tabela Akcjonariatu ELEKTROBUDOWA SA

 • Liczba akcji równa liczbie głosów
 • OFE PZU "Złota Jesień"

  liczba akcji / number of shares 561 040

  udział w liczbie głosów / share in total votes11,82%

 • PKO BP Bankowy OFE

  liczba akcji / number of share470 313

  udział w liczbie głosów / share in total votes11119,91%

 • AXA OFE   

  liczba akcji / number of share446 553

  udział w liczbie głosów / share in total votes 9,41%

 • Generali OFE

  liczba akcji / number of share228 394

  udział w liczbie głosów / share in total votes44,81%

 •   Nationale-Nederlanden OFE 

  liczba akcji / number of share3226 439

  udział w liczbie głosów / share in total votes44,77%

 • Aegon OFE

  liczba akcji / number of share220 583

  udział w liczbie głosów / share in total votes4,65%

 • MetLife OFE

  liczba akcji / number of share197 701

  udział w liczbie głosów / share in total votes44,16%

 • Aviva OFE Aviva Santander

  liczba akcji / number of share173 612

  udział w liczbie głosów / share in total votes3,66%

 • Allianz Polska OFE  

  liczba akcji / number of share157 488

  udział w liczbie głosów / share in total votes3,32%

 • pozostali akcjonariusze

  liczba akcji:2 065 485

  udział w liczbie głosów / share in total votes443,49%

 • razem

  liczba wszystkich akcji: 4 747 608

  udział w liczbie wszystkich głosów / share in total votes 100%

 • Udział procentowy w liczbie głosów i kapitale zakładowym
 
do góry