Rada Nadzorcza

Strona główna/Spółka/Rada Nadzorcza

Jacek Podgórski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent wydziału ekonomiczno - społecznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył również studia podyplomowe z zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. 

Pan Jacek Podgórski karierę zawodową rozpoczął w Petrobank SA, gdzie w latach 1994-1997 zatrudniony był jako kierownik zespołu inwestycji kapitałowych. W latach 1997-2004 pracował na stanowiskach dyrektorskich w grupie Banku Pekao SA, gdzie odpowiadał za finansowanie przedsiębiorstw oraz działalność deweloperską. 

W latach 2004-2006 prowadził działalność doradztwa w zakresie finansów, zarządzania oraz nieruchomości.

W okresie od 2006 do 2018 roku związany z grupą PKN Orlen, gdzie w latach 2006-2007 pełnił funkcję Członka Zarządu, dyrektora finansowego w Orlen Asfalt sp. z o.o., następnie w latach 2007-2014 sprawował funkcję Członka Zarządu, Dyrektora finansowego w Basell Orlen Polyolefins największego w regionie producenta polyolefin (LDPE, HDPE, PP.), w latach 2014-2018 Członek Rady Nadzorczej.

Od 2014 do 2018 roku Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny w Anwil SA, czołowym w Europie producencie polichlorku winylu i nawozów azotowych. 

Od 2018 roku wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz członek Komitetu Audytu w Sanok Rubber S.A.

Członkiem Rady Nadzorczej  ELEKTROBUDOWA SA jest od 13 czerwca 2019 roku.

 

Ryszard Trepczyński
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Finansista. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Od 1994 roku związany z rynkiem kapitałowym.

Pan Ryszard Trepczyński w latach 1994-1996 zatrudniony był jako makler w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie. W latach 1996-2001 pracował w Biurze Inwestycji Finansowych PZU Życie, początkowo jako zarządzający aktywami, następnie jako naczelnik wydziału zarządzania portfelami instrumentów dłużnych.

W latach 2001-2011 związany z Pioneer Pekao Investment Management, gdzie kolejno zajmował stanowiska dyrektora departamentu papierów dłużnych, dyrektora departamentu zarządzania aktywami i wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za obszar inwestycji.

W latach 2011-2015 sprawował funkcję Członka Zarządu w PZU i PZU Życie nadzorując pion inwestycji.

Pan Ryszard Trepczyński przewodniczył radom nadzorczym TFI PZU, PTE Złota Jesień, Ogrodowa Inwestycje i Tower Inwestycje, członek Rady Nadzorczej PZU Zdrowie.

Ponadto zasiadał w Radach Nadzorczych Grupy Azoty, BondSpot Poland, Komitetu Inwestycyjnego Krajowego Funduszu Kapitałowego.

Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w firmie DSW AFM Sp. z o.o., firmie zajmującej się doradztwem finansowym. Jednocześnie zasiada w Radzie Nadzorczej Esaliens TFI oraz COMP S.A.

Członkiem Rady Nadzorczej  ELEKTROBUDOWA SA jest od 13 czerwca 2019 roku.

 

Konrad Hernik
Członek Rady Nadzorczej

Pan Konrad Hernik jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Organizacja  i zarządzanie oraz Zarządzanie i marketing. Ukończył także studia podyplomowe „Matematyka finansowa” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Od 2018 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Buma Factory Sp. z o.o. Sk. w Grupie Buma, w której odpowiedzialny jest za zarządzanie strategiczne i operacyjne. Od 2017 roku Wiceprezes Zarządu Automotive Experts & more Sp. z o.o. odpowiedzialny za obszary: zarządzania strategicznego, zarządzania finansami, poszukiwania obszarów synergii, optymalizacji procesów, fuzji i przejęć.

W latach 2004 do 2017 roku związany z Grupą Armatura: w latach 2004 - 2016 jako Prezes Zarządu Spółki Armatura Kraków SA odpowiedzialny za zarządzanie strategiczne i operacyjne, zarządzanie finansami, budowę i rozwój grupy kapitałowej. W spółkach Grupy Armatura pełnił funkcje Prezesa Zarządu w: Armatoora SA (2009-2016), Armagor SA (2009-2014), Arm Property Sp. z o.o. (2015-2016), Armatoora SA i wsp. Sp. k.; Vice President & Treasurer w KFA USA Inc. Elgin USA (2004-2005).

W latach 2001 do 2004 był Dyrektorem Ekonomiczno - Finansowym w Excellent SA i Excellent Profile S.j. odpowiedzialnym za zarządzanie finansami firmy i wsparcie zarządzania działalnością operacyjną. W latach 2000 do 2001 był związany z Grupą Jagiellonia jako Dyrektor Zarządzający w Wydawnictwie Jagiellonia SA oraz Dyrektor w Jagiellonia Inwestycje Sp. z o.o. W latach 1998 - 2000 pełnił funkcję  Dyrektora Finansowego w Instal Kraków SA. W latach 1997 - 1998 był Kierownikiem Zespołu Zarządzania Portfelem Banku w Departamencie Inwestycji Kapitałowych w Banku Przemysłowo - Handlowym w Krakowie. Wcześniej w latach 1993 do 1997 był związany z Grupą Penetrator w Krakowie.Pan Konrad Hernik od 2017 roku występuje w charakterze Członka Rady Nadzorczej Invena SA w Gdańsku. Poprzednio zasiadał w radach nadzorczych: Aquaform SA (2014-2016), Armaton SA (2013-2015), Armadimp SA (2012- 2014), Krakchemia SA (2007 - 2010), Maryland Sp. z o.o. (2001 - 2004), Energopol Południe SA (1998 - 2000), Polnord SA (1998 - 1999), Bankowe Towarzystwo Leasingowe (1998).

Pan Konrad Hernik od 2018 roku jest Dyrektorem Regionu Małopolska Towarzystwa Ekonomistów Polskich w Warszawie. W latach 2013 - 2017 pełnił funkcję Wiceprezydenta ds. Handlu Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie.  

Pan Konrad Hernik złożył oświadczenie, że spełnia kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

Członkiem Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA jest od 18 grudnia 2018 roku.

 

Grzegorz Krystek
Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Elektrycznego i Szkoły Business’u Politechniki Warszawskiej. Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Partner.

W latach 2010-2016 zasiadał we władzach giełdowej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jako Wiceprezes ds. Operacyjnych i Handlu, był odpowiedzialny m.in. za operacyjną działalność Grupy PGE w zakresie wydobycia węgla, elektrowni konwencjonalnych, elektrociepłowni opalanych węglem, gazem oraz biomasą, dystrybucji energii elektrycznej i energetyki odnawialnej. Opracowywał, rozwijał i wdrażał systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwami (ERP). Pracował w polskich i zagranicznych firmach sektora energetycznego przy największych projektach związanych z prywatyzacją, restrukturyzacją i rozbudową sektora energetycznego. Ekspert w Council of European Energy Regulators (CEER). W latach 2003-2004 współautor Krajowego Planu Redukcji Emisji. Wcześniej jako Dyrektor ds. Energetyki oraz Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju w firmie Elektrim odpowiedzialny m.in. za aranżację finansowania i budowę elektrowni Pątnów II, akwizycję aktywów energetycznych, opracowanie i wdrożenie procesów restrukturyzacji spółek Grupy Elektrim oraz zarządzanie portfelem aktywów energetycznych. W firmie Arthur Andersen zajmował się sektorem energetycznym i koordynował projekty w tym obszarze. Prowadził procesy prywatyzacyjne firm sektora energetycznego dla inwestorów zagranicznych oraz Ministra Skarbu Państwa. Pracował w firmach Westinghouse, New York State Electric & Gas i Apache Corp.

W przeszłości zasiadał w Radach Nadzorczych Spółek: EM Yachts, Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, Elektrim Megadex, Elektrim-Volt, Polska Grupa Energetyczna - Przewodniczący Komitetu Strategii i Rozwoju, Członek Komitetu Audytu, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz w PGE Dystrybucja jako Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Pan Grzegorz Krystek złożył oświadczenie, że spełnia kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Członkiem Rady Nadzorczej  ELEKTROBUDOWA SA jest od 9 listopada 2017 roku.

 

Paweł Laskowski - Fabisiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych w Warszawie oraz Akademii Humanistycznej im. A. Gieystora w Pułtusku. Menedżer z ponad 20 letnim doświadczeniem w międzynarodowym środowisku biznesowym. Uczestnik wielu programów z zakresu zarządzania, m.in. Swedish Institute Management Program.

Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku w McDonald’s Polska realizując otwarcia pierwszych restauracji sieci w Polsce i Rumuni. Od końca 1995 roku był Dyrektorem Operacyjnym w ABCO Sp. z o.o., ówcześnie jednej z największych spółek dystrybucyjnych FMCG w Polsce. W ramach organizacji odpowiedzialny za restrukturyzację struktur sprzedaży oraz logistyki.

W latach 1997-2002 pełnił funkcję Dyrektora ds. Logistyki w Coca-Cola Beverages Polska, gdzie odpowiadał za restrukturyzację, integrację i optymalizację systemu dystrybucyjnego spółki.

W latach 2002-2008 zajmował stanowisko Dyrektora Operacyjnego, Członka Zarządu ogólnopolskiej sieci drogeryjnej działającej pod marką Drogerie Natura, gdzie głównymi obszarami odpowiedzialności były restrukturyzacja spółki, całościowe zarządzanie siecią oraz repozycjonowanie marki.

W 2008 roku powołany na funkcję Prezesa Zarządu w spółce Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami Agro, która weszła w skład Polskiego Holdingu Nieruchomości, gdzie
w okresie 2011-2014 pracował jako Wiceprezes Zarządu nadzorujący bezpośrednio obszar projektów komercyjnych oraz ich realizację.

Współtworzył uwieńczone sukcesem wprowadzenie spółki (IPO) na GPW.

W latach 2014-2015 pełnił funkcję Doradcy Prezesa w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Doradcy Zarządu BGK Nieruchomości.

Od końca 2014 roku prowadzi własną działalność doradczą. Od początku 2018 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce LOGIS S.A.

Pan Paweł Laskowski - Fabisiewicz od listopada 2017 do stycznia 2019 sprawował funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członka Komitetu Audytu w Polnord S.A.

Członkiem Rady Nadzorczej  ELEKTROBUDOWA SA jest od 13 czerwca 2019 roku.

 

Krzysztof Szlaga
Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada tytuł Diplom-Betriebswirt nadany przez University of Applied Sciences w Kiel w Niemczech na Wydziale Ekonomii. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych przedsiębiorstwach, od początku swojej kariery koncentrując się na branżach kapitałochłonnych.

Od 2001 roku Pan Krzysztof Szlaga pracował w KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft, jako Audit Senior w Dziale Assurance Commercial Clients. W 2004 roku zatrudniony w Ernst & Young Audit Spółka z o.o. na stanowisku Audit Senior w Dziale Assurance and Business Services. W latach 2005 - 2008 zatrudniony jako Project Manager w Dziale Restrukturyzacji/Doskonałości Operacyjnej i Corporate Finance w Roland Berger Strategy Consultants Spółka z o.o.

W latach 2008-2010 pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw w CTL Logistics S.A. W okresie od 2010 do 2012 roku obejmował stanowisko Dyrektora ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw w spółce Ruch S.A.

W latach 2013-2018 związany z LW Bogdanka, początkowo zatrudniony w randze Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji LW Bogdanka S.A., następnie od 2016 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W 2018 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Ciech S.A. odpowiedzialnego za obszar finansów.

Od początku 2019 roku związany jest z Black Red White S.A. pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów.

Pan Krzysztof Szlaga posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych procesów restrukturyzacyjnych w branżach kapitałochłonnych.

Członkiem Rady Nadzorczej  ELEKTROBUDOWA SA jest od 13 czerwca 2019 roku.

do góry