Rada Nadzorcza

Strona główna/Spółka/Rada Nadzorcza

 

Jakub Bentke
Członek Rady Nadzorczej

Pan Jakub Bentke posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 12 oraz zdał egzaminy na tytuł CFA [Chartered Financial Analyst]. 

Pan Jakub Bentke z rynkiem kapitałowym związany jest 1995 roku. Swoją karierę zawodową rozpoczął na stanowisku Analityka w Tempelton Asset Management TFI S.A., obejmując następnie funkcję zarządzającego w PKO/Credit Suisse TFI S.A. oraz stanowiska związane z zarządzanie aktywami w Grupie PZU S.A.. W latach 2005 - 2009 pracował w Grupie Skarbiec TFI S.A. między innymi jako Członek Zarządu odpowiedzialny za inwestycje. W latach 2009 - 2011 odpowiadał za zarządzanie i analizy w Superfund TFI S.A.. Pan Jakub Bentke do maja 2018 roku pełnił funkcję zarządzającego funduszami akcji w KBC TFI S.A. [obecnie GAMMA TFI S.A.]. Od czerwca 2018 roku współzarządza funduszami w AgioFunds TFI S.A.

Według oświadczenia złożonego Spółce, Pan Jakub Bentke nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności ELEKTROBUDOWY SA w upadłości, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Według oświadczenia złożonego Spółce, Pan Jakub Bentke nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

do góry