Rada Nadzorcza

Strona główna/Spółka/Rada Nadzorcza

Ryszard Trepczyński 
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Finansista. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Od 1994 roku związany z rynkiem kapitałowym.

Pan Ryszard Trepczyński w latach 1994-1996 zatrudniony był jako makler w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie. W latach 1996-2001 pracował w Biurze Inwestycji Finansowych PZU Życie, początkowo jako zarządzający aktywami, następnie jako naczelnik wydziału zarządzania portfelami instrumentów dłużnych.

W latach 2001-2011 związany z Pioneer Pekao Investment Management, gdzie kolejno zajmował stanowiska dyrektora departamentu papierów dłużnych, dyrektora departamentu zarządzania aktywami i wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za obszar inwestycji.

W latach 2011-2015 sprawował funkcję Członka Zarządu w PZU i PZU Życie nadzorując pion inwestycji.

Pan Ryszard Trepczyński przewodniczył radom nadzorczym TFI PZU, PTE Złota Jesień, Ogrodowa Inwestycje i Tower Inwestycje, członek Rady Nadzorczej PZU Zdrowie.

Ponadto zasiadał w Radach Nadzorczych Grupy Azoty, BondSpot Poland, Komitetu Inwestycyjnego Krajowego Funduszu Kapitałowego.

Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w firmie DSW AFM Sp. z o.o., firmie zajmującej się doradztwem finansowym. Jednocześnie zasiada w Radzie Nadzorczej Esaliens TFI oraz COMP S.A.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej  ELEKTROBUDOWY SA w upadłości jest od 24 października 2019 roku.

 

Paweł Laskowski - Fabisiewicz
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Absolwent Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych w Warszawie oraz Akademii Humanistycznej im. A. Gieystora w Pułtusku. Menedżer z ponad 20 letnim doświadczeniem w międzynarodowym środowisku biznesowym. Uczestnik wielu programów z zakresu zarządzania, m.in. Swedish Institute Management Program.

Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku w McDonald’s Polska realizując otwarcia pierwszych restauracji sieci w Polsce i Rumuni. Od końca 1995 roku był Dyrektorem Operacyjnym w ABCO Sp. z o.o., ówcześnie jednej z największych spółek dystrybucyjnych FMCG w Polsce. W ramach organizacji odpowiedzialny za restrukturyzację struktur sprzedaży oraz logistyki.

W latach 1997-2002 pełnił funkcję Dyrektora ds. Logistyki w Coca-Cola Beverages Polska, gdzie odpowiadał za restrukturyzację, integrację i optymalizację systemu dystrybucyjnego spółki.

W latach 2002-2008 zajmował stanowisko Dyrektora Operacyjnego, Członka Zarządu ogólnopolskiej sieci drogeryjnej działającej pod marką Drogerie Natura, gdzie głównymi obszarami odpowiedzialności były restrukturyzacja spółki, całościowe zarządzanie siecią oraz repozycjonowanie marki.

W 2008 roku powołany na funkcję Prezesa Zarządu w spółce Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami Agro, która weszła w skład Polskiego Holdingu Nieruchomości, gdzie
w okresie 2011-2014 pracował jako Wiceprezes Zarządu nadzorujący bezpośrednio obszar projektów komercyjnych oraz ich realizację.

Współtworzył uwieńczone sukcesem wprowadzenie spółki (IPO) na GPW.

W latach 2014-2015 pełnił funkcję Doradcy Prezesa w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Doradcy Zarządu BGK Nieruchomości.

Od końca 2014 roku prowadzi własną działalność doradczą. Od początku 2018 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce LOGIS S.A.

Pan Paweł Laskowski - Fabisiewicz od listopada 2017 do stycznia 2019 sprawował funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członka Komitetu Audytu w Polnord S.A.

Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej  ELEKTROBUDOWY SA  w upadłości jest od 24 października 2019 roku.

 

Grzegorz Krystek
Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Elektrycznego i Szkoły Business’u Politechniki Warszawskiej. Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Partner.

W latach 2010-2016 zasiadał we władzach giełdowej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jako Wiceprezes ds. Operacyjnych i Handlu, był odpowiedzialny m.in. za operacyjną działalność Grupy PGE w zakresie wydobycia węgla, elektrowni konwencjonalnych, elektrociepłowni opalanych węglem, gazem oraz biomasą, dystrybucji energii elektrycznej i energetyki odnawialnej. Opracowywał, rozwijał i wdrażał systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwami (ERP). Pracował w polskich i zagranicznych firmach sektora energetycznego przy największych projektach związanych z prywatyzacją, restrukturyzacją i rozbudową sektora energetycznego. Ekspert w Council of European Energy Regulators (CEER). W latach 2003-2004 współautor Krajowego Planu Redukcji Emisji. Wcześniej jako Dyrektor ds. Energetyki oraz Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju w firmie Elektrim odpowiedzialny m.in. za aranżację finansowania i budowę elektrowni Pątnów II, akwizycję aktywów energetycznych, opracowanie i wdrożenie procesów restrukturyzacji spółek Grupy Elektrim oraz zarządzanie portfelem aktywów energetycznych. W firmie Arthur Andersen zajmował się sektorem energetycznym i koordynował projekty w tym obszarze. Prowadził procesy prywatyzacyjne firm sektora energetycznego dla inwestorów zagranicznych oraz Ministra Skarbu Państwa. Pracował w firmach Westinghouse, New York State Electric & Gas i Apache Corp.

W przeszłości zasiadał w Radach Nadzorczych Spółek: EM Yachts, Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, Elektrim Megadex, Elektrim-Volt, Polska Grupa Energetyczna - Przewodniczący Komitetu Strategii i Rozwoju, Członek Komitetu Audytu, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz w PGE Dystrybucja jako Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Pan Grzegorz Krystek złożył oświadczenie, że spełnia kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Członkiem Rady Nadzorczej  ELEKTROBUDOWY SA w upadłości jest od 9 listopada 2017 roku.

 

Krzysztof Szlaga
Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada tytuł Diplom-Betriebswirt nadany przez University of Applied Sciences w Kiel w Niemczech na Wydziale Ekonomii. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych przedsiębiorstwach, od początku swojej kariery koncentrując się na branżach kapitałochłonnych.

Od 2001 roku Pan Krzysztof Szlaga pracował w KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft, jako Audit Senior w Dziale Assurance Commercial Clients. W 2004 roku zatrudniony w Ernst & Young Audit Spółka z o.o. na stanowisku Audit Senior w Dziale Assurance and Business Services. W latach 2005 - 2008 zatrudniony jako Project Manager w Dziale Restrukturyzacji/Doskonałości Operacyjnej i Corporate Finance w Roland Berger Strategy Consultants Spółka z o.o.

W latach 2008-2010 pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw w CTL Logistics S.A. W okresie od 2010 do 2012 roku obejmował stanowisko Dyrektora ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw w spółce Ruch S.A.

W latach 2013-2018 związany z LW Bogdanka, początkowo zatrudniony w randze Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji LW Bogdanka S.A., następnie od 2016 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W 2018 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Ciech S.A. odpowiedzialnego za obszar finansów.

Od początku 2019 roku związany jest z Black Red White S.A. pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów.

Pan Krzysztof Szlaga posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych procesów restrukturyzacyjnych w branżach kapitałochłonnych.

Członkiem Rady Nadzorczej  ELEKTROBUDOWY SA w upadłości jest od 13 czerwca 2019 roku.


Tomasz Mazurczak

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Handel Zagraniczny.

W latach 1994 - 2006 związany z Grupą mBanku kolejno jako: Doradca Prezesa Banku w Departamencie Restrukturyzacji i Prywatyzacji, Zarządzający portfelami klientów w Domu Maklerskim mBanku, Szef Zespołu Analiz oraz członek Zarządu Domu Maklerskiego mBanku.

W latach 2007-2013 pracował w TFI Skarbiec, a następnie Trigon Dom Maklerski w obszarze analizrynkowych. Od 2015 roku odpowiedzialny za inwestycje w funduszu Zolkiewicz&Partners Inwestycji w Wartość Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Ponadto, w latach 2013-2016 był członkiem Rad Nadzorczych spółek Globe Trade Center, Warimpex Finanz-und Beteilligungs AG, Sanok Rubber S.A. oraz Kredyt Inkaso S.A.

Obecnie członek Rady Nadzorczej OEX S.A. Posiada Licencję Doradcy Inwestycyjnego oraz Maklera Papierów Wartościowych.

Członkiem Rady Nadzorczej  ELEKTROBUDOWY SA w upadłości jest od 23 września 2019 roku.

 

Tomasz Rogala
Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Prawo, specjalizacja prawo finansowe. Ukończył także studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w zakresie prawa Unii Europejskiej oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na Akademii Ekonomicznej w Katowicach w ramach programu Harzburg Kolleg. Ponadto ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Wycena przedsiębiorstw.

Posiada Licencję wydaną przez Ministra Sprawiedliwości uprawniającą do wykonywania czynności Doradcy Restrukturyzacyjnego, Nadzorcy, Zarządcy i Syndyka.

Karierę zawodowa rozpoczął w 1998 roku w Katowickim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” SA jako specjalista ds. nieruchomości. Następnie od 2002 roku Dyrektor ds. prawnych w „Spec Oil” R. Kowalski, Cz. Kowalski, J. Noga Sp. j. W latach 2006 - 2007 Wiceprezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu.

W okresie od 2007 roku do 2008 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Kompanii Węglowej S.A. a następnie w latach 2008- 2009 był Zastępcą dyrektora ds. handlowych w Centrum Informatyki Sp. z o.o.

W latach 2009 - 2011 był Wiceprezesem Zarządu Technogas Sp. z o.o.

Od 2010 roku prowadził postępowania upadłościowe w opcji likwidacyjnej i układowej dla Sądów Rejonowych w Katowicach i w Gliwicach w ramach Indywidulanej Kancelarii Prawnej. Na potrzeby sporów sądowych wykonywał również opinie w zakresie wyceny przedsiębiorstw, ich części, udziałów w spółkach, oceny zdolności upadłościowej oraz wyliczenia wartości szkody.

W 2016 roku został powołany do Rady Nadzorczej Kompanii Węglowej S.A. a następnie delegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu K.W. S.A.

Od 2016 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Górniczej S.A. Od 2018 roku jest również Prezydentem EURACOAL (Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego).

Członkiem Rady Nadzorczej  ELEKTROBUDOWY SA w upadłości jest od 23 września 2019 roku.

do góry