Rada Nadzorcza

Strona główna/Spółka/Rada Nadzorcza

Filip Dopierała 
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Filip Dopierała posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytety im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji, gdzie uzyskał tytuł magistra w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeń Społecznych.

Pan Filip Dopierała był Kierownikiem Wydziału Spraw Gospodarczych Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście. Obecnie jest wykładowcą prawa gospodarczego w Centrum Szkolenia Kadr oraz prawa podatkowego w Okręgowej Radzie Adwokackiej. Pan Filip Dopierała był prelegentem wielu sympozjów i szkoleń w zakresie przeciwdziałania przestępstwom gospodarczym. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa i podatków oraz rozwiązań systemowych związanych z darowiznami i kumulowaniem kapitału. Pan Filip Dopierała jest Członkiem stowarzyszenia ACFE oraz pomysłodawcą terminu „kapitał żelazny” używany przez organizacje dobroczynne. Pojęcie to pierwszy raz powstał podczas publikacji książki „Kapitał żelazny”.

Pan Filip Dopierała obecnie jest: Arbitrem i Członkiem kolegium Sądu Arbitrażowego, Adwokatem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Radcą Prawnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Partnerem w Kancelarii LTA - Doradztwo Prawne Dopierała i Wspólnicy Sp. K.

Według oświadczenia złożonego Spółce, Pan Filip Dopierała nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności ELEKTROBUDOWY SA w upadłości, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Według oświadczenia złożonego Spółce, Pan Filip Dopierała nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Cezary Kubacki
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu

Pan Cezary Kubacki posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra w Katedrze Prawa Finansowego.

Pan Cezary Kubacki doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach doradczych z tzw. „Wielkiej Piątki”. Pełnił funkcje zarządcze w korporacjach handlowych i telekomunikacyjnych jako m.in. Dyrektor Finansowy ds. Podatkowych. Pan Cezary Kubacki jest Partnerem Kancelarii LTA - Doradztwo Prawne Dopierała i Wspólnicy Sp. K. Specjalizuje się w prawie podatkowym, restrukturyzacjach firm oraz fuzjach i przejęciach.

Pan Cezary Kubacki zasiada obecnie w Radzie Nadzorczej spółki: 4Fun S.A.

Według oświadczenia złożonego Spółce, Pan Cezary Kubacki nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności ELEKTROBUDOWY SA w upadłości, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Według oświadczenia złożonego Spółce, Pan Cezary Kubacki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Jakub Bentke
Członek Rady Nadzorczej

Pan Jakub Bentke posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 12 oraz zdał egzaminy na tytuł CFA [Chartered Financial Analyst]. 

Pan Jakub Bentke z rynkiem kapitałowym związany jest 1995 roku. Swoją karierę zawodową rozpoczął na stanowisku Analityka w Tempelton Asset Management TFI S.A., obejmując następnie funkcję zarządzającego w PKO/Credit Suisse TFI S.A. oraz stanowiska związane z zarządzanie aktywami w Grupie PZU S.A.. W latach 2005 - 2009 pracował w Grupie Skarbiec TFI S.A. między innymi jako Członek Zarządu odpowiedzialny za inwestycje. W latach 2009 - 2011 odpowiadał za zarządzanie i analizy w Superfund TFI S.A.. Pan Jakub Bentke do maja 2018 roku pełnił funkcję zarządzającego funduszami akcji w KBC TFI S.A. [obecnie GAMMA TFI S.A.]. Od czerwca 2018 roku współzarządza funduszami w AgioFunds TFI S.A.

Według oświadczenia złożonego Spółce, Pan Jakub Bentke nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności ELEKTROBUDOWY SA w upadłości, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Według oświadczenia złożonego Spółce, Pan Jakub Bentke nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Maciej Nowak
Członek Rady Nadzorczej

Pan Maciej Nowak posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytety Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Zarządzanie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Ukończył ponadto szereg studiów podyplomowych.

Pan Maciej Nowak od 2007 roku jest związany z działalnością biznesową oraz rynkiem kapitałowym. Swoją karierę rozpoczął w 2007 roku w Grupie Kapitałowej Premium Financial S.A.. Następnie związany z Getin Noble Bankiem, gdzie pracował w departamentach Klientów Korporacyjnych na stanowiskach managerskich. W kolejnym okresie zasiadał w Zarządach Regionalnego Funduszu Hipotecznego Sp. z.o.o. oraz Public Shell Advisory S.A., gdzie odpowiadał za rozwój sieci sprzedaży oraz relacje inwestorskie. W ostatnim czasie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Triggo S.A. oraz Wiceprezesa Zarządu Infoscan S.A. oraz Prezesa Zarządu KGK Invest-Group Sp.z o.o.

Pan Maciej Nowak posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie bankowości korporacyjnej oraz inwestycji kapitałowych, pozyskiwaniu kapitału dla spółek publicznych oraz niepublicznych. Jest aktywnym inwestorem giełdowym oraz czynnym uczestnikiem procesów restrukturyzacyjnych.

Według oświadczenia złożonego Spółce, Pan Maciej Nowak nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności ELEKTROBUDOWY SA w upadłości, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Według oświadczenia złożonego Spółce, Pan Maciej Nowak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Arkadiusz Paweł Fijałkowski
Członek Rady Nadzorczej

Pan Arkadiusz Paweł Fijałkowski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - specjalizacja organizacja i kierowanie przedsiębiorstwem. Ukończył ponadto kurs szkoleniowy mini MBA organizowany przez PSB oraz szereg szkoleń dotyczące m.in. strategii cenowych i wycen przedsiębiorstw.

Pan Arkadiusz Paweł Fijałkowski doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w: firmach consultingowych: INGENIUM Polska Sp. z o.o. jako Starszy Konsultant [2007-2009] oraz Innova Consulting Sp. z o.o. jako Analityk ds. Analiz Ekonomicznych i Finansowych [2009-2011]. W latach od 2010 do 2015 rozpoczął pracę w firmie TROPS S.A. jako Szef Działu Sprzedaży Hurtowej. Pan Arkadiusz Paweł Fijałkowski aktualnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu TROPS S.A.  [od 2015 do nadal] oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych CFEU Sp. z o.o. [od 2015 do nadal].

Pan Arkadiusz Paweł Fijałkowski zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki TROPS S.A.. Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej spółki Dynamix Group Sp. z o.o.

Według oświadczenia złożonego Spółce, Pan Arkadiusz Paweł Fijałkowski nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności ELEKTROBUDOWY SA w upadłości, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Według oświadczenia złożonego Spółce, Pan Arkadiusz Paweł Fijałkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Janusz Zubrzycki
Członek Rady Nadzorczej

Pan Janusz Zubrzycki posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Pan Janusz Zubrzycki doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Polsat Media S.A. w dziale pozyskiwania nowych klientów oraz w Zespole Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. jako Członek Zarządu. Pan Janusz Zubrzycki aktualnie jest Prezesem Zarządu Infra - Centrum Doradztwa Sp. z o.o.

Pan Janusz Zubrzycki posiada ponad 15 lat doświadczenia w finansowym i inwestycyjnym doradztwie dla przedsiębiorstw. Współpracował z największymi polskimi przedsiębiorstwami z sektora chemicznego, energetycznego i kolejowego. Doradzał m.in. przy studiach wykonalności, wycenach przedsiębiorstw, przejęciach, restrukturyzacjach, pozyskiwaniu finansowania oraz audytach inwestycji.

Według oświadczenia złożonego Spółce, Pan Janusz Zubrzycki nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności ELEKTROBUDOWY SA w upadłości, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Według oświadczenia złożonego Spółce, Pan Janusz Zubrzycki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

do góry