Paweł Skrzypczak - Wiceprezes Zarządu

Strona główna/Spółka/Zarząd /Paweł Skrzypczak - Wiceprezes Zarządu

Paweł Skrzypczak
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Spółki

Absolwent Wydziału Finansów i Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie. W 2005 roku uzyskał certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów. Dodatkowo ukończył szereg specjalistycznych szkoleń z zakresu finansów, zarządzania, negocjacji oraz zasobów ludzkich. Posiada doświadczenie w obszarze zarządzania procesami finansowymi, controllingowymi i księgowymi w działalności budowlanej i produkcyjnej.

Od 2001 roku związany z branżą budowlaną. W latach 2001- 2006 w spółce Freyssinet Polska należącej do grupy VINCI gdzie odpowiadał za sprawozdawczość finansową wg IFRS na potrzeby Grupy, sprawozdawczość statutową, opracowanie rocznych planów i kontrolę ich wykonania, zarządzanie płynnością. W latach 2006-2009 Główny Księgowy w Hydrobudowa - 6 SA. W okresie od stycznia 2008 do maja 2009 r. powołany na stanowisko Likwidatora w Bilfinger Berger AG (Spółka Akcyjna). Od maja 2009 do lipca 2015 r. zatrudniony w Bilfinger Infrastructure SA jako Dyrektor Finansowy, Dyrektor Biura Finansów i Rachunkowości, Główny Księgowy odpowiedzialny za finanse, rachunkowość i podatki.

Funkcję Wiceprezesa Zarządu ELEKTROBUDOWY SA pełni od 01.08.2015 r.

Według oświadczenia złożonego Spółce przez Pana Pawła Skrzypczaka nie prowadzi on, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności ELEKTROBUDOWY SA, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.
Według oświadczenia złożonego przez Pana Pawła Skrzypczaka nie figuruje on w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zakres odpowiedzialności:

  • określa długo i krótkookresową strategię programów finansowych w Spółce
  • zapewnia sprawne gospodarowanie finansami Spółki w aspekcie planowania, realizacji, kontroli i analizy zachodzących procesów
  • odpowiada za zagadnienia ekonomiczno - finansowe Spółki
  • odpowiada za przestrzeganie zasad rachunkowości
  • planowanie budżetowe i kontroling
  • odpowiada za politykę finansową oraz zapewnienie finansowania dla Spółki
  • nadzoruje obsługę informatyczną 

 

do góry