Nasza historia

Strona główna/Spółka/Nasza historia

Historia

1953

Powstaje Przedsiębiorstwo Montażu Elektrowni „Elektrobudowa”

1 stycznia 1953 roku utworzono przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą: Przedsiębiorstwo Montażu Elektrowni „Elektrobudowa”. Pierwsza siedziba Przedsiębiorstwa Montażu Elektrowni „Elektrobudowa” w Katowicach mieściła się przy ul. Sokolskiej 20.

Przedsiębiorstwo Montażu Elektrowni
Przedsiębiorstwo Montażu Elektrowni „Elektrobudowa”

1955

Pierwsza nowoczesna hala produkcyjna

W 1955 r. przekazano do dyspozycji „Elektrobudowy” ponad 2-hektarową działkę w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2. Na tym terenie - utworzona przy „Elektrobudowie”: Grupa Robót Budowlanych - rozpoczęła realizację obiektów Warsztatów Produkcji Pomocniczej. Pierwszą, nowoczesną na owe czasy halę produkcyjną o powierzchni: 2.300 m² wybudowano w latach 1955-1956, a po wyposażeniu w nowe maszyny i urządzenia 22 lipca 1956 r. oddano do użytku.

Prefabrykacja obwodów pomocniczych rozdzielnicy typu „R60” w ZPP Mikołów
Budynek administracyjno-socjalny

Pierwsze katalogi produktowe

22 lipca 1955 roku ukazał się pierwszy Katalog Produkcji Pomocniczej „Elektrobudowy” uaktualniany później co kilka lat.

Pierwsze katalogi produktowe

1958

Pierwsza reklama prasowa

Pierwsza reklama „Elektrobudowy” została zamieszczona w Wydawnictwie Czasopism Technicznych NOT.

Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji szyn ekranowanych

W latach 1958-1960 w Mikołowie, w związku z wprowadzeniem do krajowego systemu energetycznego jednostek o mocach 125 i 200 MW opracowano i wdrożono technologię produkcji szyn ekranowanych, służących do wyprowadzania energii z generatorów do transformatorów blokowych w powiązaniu z transformatorami zaczepowymi.

Transformator blokowy z mostem szynowym ekranowanym
Fragmenty szyn ekranowanych wyprowadzenia mocy z ZPP Mikołów w elektrociepłowni „Łódź”

1966

Powstanie Szkoły Zawodowej przy Przedsiębiorstwie Montażu Elektrycznego „Elektrobudowa”

Pierwszym dyrektorem był Marian Magdziak.

Warsztaty Przyzakładowej Szkoły Zawodowej w Mikołowie.

Rozpoczęcie produkcji zminiaturyzowanego przekaźnika pomocniczego

W „Elektrobudowie” skonstruowano i wdrożono do produkcji zminiaturyzowany przekaźnik pomocniczy - pośredniczący na napięcie stałe i przemienne. Własna produkcja małogabarytowych przekaźników pomocniczych pozwoliła w latach 60 na podjęcie w „Elektrobudowie” produkcji kompleksowych układów automatyki przekaźnikowej:

  • przekaźnikowych urządzeń sterowania sekwencyjnego („PUSS”);
  • przekaźnikowych urządzeń sterowania wybiorczego („PUSW”);
  • przekaźnikowych urządzeń sygnalizacji zakłóceniowej („PUSZ”);
  • przekaźnikowych urządzeń krosowych („PUK”).
Małogabarytowe przekaźniki pomocnicze - pośredniczące serii„PU-3” (bez pokrywy)

1973

Przekazanie do eksploatacji nowej hali produkcyjnej w Mikołowie

W ślad za podjętą w 1966 roku decyzją o budowie hali produkcyjnej tylko dla produkcji szyn ekranowanych w 1973 r. przekazano do eksploatacji nową halę produkcyjną szyn ekranowanych.

1974

Rusza budowa pierwszej hali produkcyjnej w Gosławicach (Konin)

W ślad za podjętą w 1973 r. decyzją o budowie hal produkcyjnych w Koninie na początku 1974 r. ruszyła budowa pierwszej hali w Gosławicach. Wiosną nastąpiło uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego, wówczas planowano powstanie do 1977 r. trzech dalszych hal przemysłowych i budynku administracyjno-socjalnego. Zakład Produkcji Przemysłowej i Montażu „Konin-Gosławice” w końcówce lat 70 zatrudniał 425 pracowników i był jeszcze w rozbudowie, którą zakończono w 1981 r. Zakład produkował rozdzielnice niskiego napięcia typu „MS”.

1985

Rozpoczęcie produkcji rozdzielnicy typu WRD - 20

W konińskim zakładzie podjęto decyzję o wprowadzeniu do produkcji pierwszej dwuczłonowej rozdzielnicy sieciowej na napięcie 17,5 kV i 24 kV. Była to rozdzielnica typu WRD-20

1986

Rozpoczęcie produkcji rozdzielnicy typu D-20

W 1986 roku doprowadzono do realizacji nowocześniejszej łukoodpornej rozdzielnicy D-20. Rozdzielnica ta stała się na kilka lat standardowym wyposażeniem zakładów energetycznych.

1989

Opracowano oraz wprowadzono do produkcji rozdzielnice PREMEG - II i D-10

W latach 1988-1989 konstruktorzy opracowali, certyfikowali i wprowadzili do produkcji dwie przeznaczone dla elektrowni rozdzielnice 12kV, dwuczłonowe, łukoodporne, o prądzie znamionowym 3000 A. Były to rozdzielnice PREMEG - II i D-10.

Opracowanie rozdzielnic typu PREM-14S oraz PREM-G1

W Mikołowie zespół konstruktorów opracował łukoodporne rozdzielnice serii PREM, których parametry techniczne umożliwiały stosowanie ich w blokach elektrowni 200 MW i w przemyśle. W zakładzie tym opracowano również udaną rozdzielnicę typu PREM-14S, a potem PREM-G1 przeznaczoną dla kopalń węgla kamiennego i rud miedzi.

1992

Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną

W wyniku przekształceń własnościowych przekształcono przedsiębiorstwo w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa pod firmą "ELEKTROBUDOWA" Spółka Akcyjna, która została zarejestrowana w rejestrze handlowym postanowieniem z dnia 3 lutego 1992 roku.

1994

„ELEKTROBUDOWA S.A.” na Targach Przemysłowych w Hanowerze

W dniach 20-27 kwietnia 1994 r. „ELEKTROBUDOWA” S.A. po raz pierwszy uczestniczyła w Targach Przemysłowych w Hanowerze.

1995

Sprzedaż akcji serii A i B spółki „ELEKTROBUDOWA” S.A. w ofercie publicznej

Komisja Papierów Wartościowych decyzją z 13.10.1995 r. wyraziła zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu: 4.498.750 akcji „ELEKTROBUDOWY” S.A. (łącznie: serii „A” i „B”). 27 listopada 1995 r. rozpoczęła się sprzedaż akcji obu serii z ceną 9 zł/akcja, trwająca do 15 grudnia 1995 r.

1996

Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

17 stycznia 1996 r. Rada Giełdy Papierów Wartościowych dopuściła akcje „ELEKTROBUDOWY”
S.A. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. 9 lutego 1996 r. pierwsze notowanie akcji na giełdzie, kurs debiutu wyniósł 23 zł 10 gr.

TO BYŁ EWIDENTNY SUKCES!
Przyjęte hasło: „Bez oporów i spięć - na giełdę!” okazało się niezwykle trafne!

„ELEKTROBUDOWA” S.A. w rankingu najlepszych firm w 1996 r.

„Gazeta Bankowa” przyznała „ELEKTROBUDOWIE” S.A. - „Złoty Wawrzyn” w rankingu najlepszych firm w 1996 r.

1997

„ELEKTROBUDOWA” S.A. z certyfikatem EN ISO 9001

28 stycznia 1997 r. renomowana europejska placówka firmy „TÜV” z Essen nadała „ELEKTROBUDOWIE” S.A. certyfikat EN ISO 9001, potwierdzający, iż Spółka: „wprowadziła i stosuje system zapewnienia jakości w zakresie: projektowania, produkcji i montażu urządzeń i instalacji elektroenergetycznych”.

1998

„ELEKTROBUDOWA” S.A. ma nową siedzibę

W ślad za podjętą w 1997 roku decyzją o zakupie działki o powierzchni ponad 12 tys. m², na której znajdował się trzykondygnacyjny, podpiwniczony budynek dawnego hotelu robotniczego Huty „Ferrum” „ELEKTROBUDOWA” S.A. dokonała modernizacji budynku i adaptacji na pomieszczenia biurowe. W lipcu 1998 roku przeniesiono się do nowej siedziby przy ul. Porcelanowej 12 w Katowicach.

2000

ELEKTROBUDOWA SA prezentuje pierwszą polską zdalnie sterowaną rozdzielnicę średniego napięcia typu „D-17-2S”

W czerwcu 2000 r. w Zakładzie Energetycznym Kraków ELEKTROBUDOWA SA zaprezentowała pierwszą polską zdalnie sterowaną rozdzielnicę średniego napięcia typu „D-17-2S”.

Sukces ELEKTROBUDOWY SA - rusza produkcja rozdzielnicy SN z izolacją powietrzną

W 2000 roku certyfikowano dwupoziomową, łukoochronną rozdzielnicę średniego napięcia typuD-12-2P”. Innowacyjne rozwiązanie zainstalowania wyłączników i styczników na dwóch poziomach spowodowało, że była to najmniejsza na świecie rozdzielnica SN tej klasy z izolacją powietrzną.

Zmiana nazwy Spółki

28 czerwca 2000 roku zmieniono pisownię nazwy firmy z „ELEKTROBUDOWA” S.A. na ELEKTROBUDOWA SA

2001

Produkcja rozdzielnic przeniesiona do Konina

W połowie 2001 r. Zarząd podjął decyzję o ulokowaniu produkcji rozdzielnic tylko w jednym zakładzie. Zdecydowano, że ze względu na centralne położenie, produkcja rozdzielnic zostanie ulokowana w Koninie, natomiast Zakład w Mikołowie specjalizować się będzie w produkcji szynoprzewodów.

2002

ELEKTROBUDOWA SA modernizuje zaplecze produkcyjne oraz biurowiec w Koninie

W kwietniu 2002 roku wykonano modernizację biurowca oraz hal produkcyjnych w Koninie.

Budynek ZP w Koninie w latach 70 oraz nowy obiekt.

Kolejny certyfikat „TÜV” dla ELEKTROBUDOWY SA

W czerwcu 2002 roku Spółka otrzymała certyfikat „TÜV” - dotyczący stosowania przez Spółkę systemu zarządzania środowiskiem w zakresie projektowania, produkcji i montażu urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.

2003

Utworzenie spółki KRUELTA Sp. z o.o. na terenie Rosji oraz objęcie udziału stanowiącego 51% kapitału założycielskiego Spółki

24 marca 2003 r. w Sankt Petersburgu ELEKTROBUDOWA SA wraz ze Spółką „Tavrida Electric” zdecydowały o powołaniu w tym mieście Spółki „KRUELTA”, której przedmiotem działalności będzie montaż i sprzedaż na rynku rosyjskim rozdzielnic średniego napięcia na podstawie dokumentacji ELEKTROBUDOWY, przystosowanych technicznie do specyficznych wymagań rosyjskich.

Utworzenie spółki KONIP Sp. z o.o. w Katowicach oraz objęcie 100% udziałów

Pod koniec 2003 r. ze srtruktury ELEKTROBUDOWY SA została wyodrębniona Spółka z o.o. „KONIP” z siedzibą w Katowicach (skrót od: Kompleksowej Obsługi Nieruchomości i Przedsiębiorstw) ze 100% udziałem ELEKTROBUDOWY SA. Spółka administruje nieruchomościami, organizuje i zabezpiecza przeprowadzanie remontów obiektów istniejących i budowę nowych, a także ustala zakres i dokonuje zakupów koniecznych maszyn i urządzeń.

Kolejna rozdzielnica produkcji ELEKTROBUDOWY SA nagrodzona

Rok 2003 nagroda główna i „Złoty Puchar” dla rozdzielnicy niskiego napięcia typu „RNM-2” na Ogólnopolskiej Wystawie Firm Produkcyjnych dla PKP.

2004

Emisja akcji serii C spółki ELEKTROBUDOWA SA (opcja menadżerska)

W maju 2004 roku, Zarząd Spółki dokonał w formie aktu notarialnego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru.

Akcje serii C wyemitowane zostały w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Publiczna oferta akcji serii C skierowana była do kadry menadżerskiej, która objęła obligacje ELEKTROBUDOWY SA z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii C. ELEKTROBUDOWA wyemitowała 249.096 obligacji imiennych, niezabezpieczonych, nieoprocentowanych, o wartości nominalnej 1 grosz. Każda obligacja uprawniała obligatariusza do objęcia jednej akcji serii C ELEKTROBUDOWY SA z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki.

Osobami uprawnionymi do objęcia akcji były osoby wskazane w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA nr 2/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. jako realizacja programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki.

Prospekt emisyjny akcji serii C został zatwierdzony decyzją Nr DIF/E/4110/40/50/2005 Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 31 maja 2005 r.

Cena emisyjna akcji serii C wyniosła 21,10 złotych.

Oferta publiczna akcji serii C ELKTROBUDOWY SA miała miejsce w 2005 roku. W jej wyniku wyemitowano 249.096 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2,0 zł każda.

ELEKTROBUDOWA SA „Spółką Godną Zaufania”

17 listopada 2004 roku ELEKTROBUDOWA SA znalazła się wśród jedenastu firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych wyróżnionych tytułem: „Spółka Godna Zaufania”! Dyplomy w głównej sali notowań GPW wręczał ówczesny premier Marek Belka.

2007

Emisja akcji serii D Spółki ELEKTROBUDOWA SA

Na przełomie 2007 i 2008 roku miała miejsce oferta publiczna akcji serii D ELKTROBUDOWY SA. Wyemitowanych zostało 527.512 akcji zwykłych na okaziciela z prawem poboru, o wartości nominalnej 2,0 zł każda.

Akcje zostały wyemitowane w drodze subskrypcji zamkniętej w ramach oferty publicznej przeprowadzanej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Podstawą emisji akcji serii D była uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA z dnia 18 września 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii D z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D, praw poboru akcji serii D oraz praw do akcji serii D oraz w sprawie zmiany Statutu.

Prospekt emisyjny został zatwierdzony decyzją Nr DEM/410/215/14/07 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 grudnia 2007 r.

2008

Zakup udziału stanowiącego 49% w kapitale zakładowym Spółki Vector Sp. z o.o. na terenie Rosji

21 marca 2008 r. oficjalnie i uroczyście podpisano w Moskwie dokumenty założycielskie Spółki „Vector”. Podstawową działalnością spółki Vector jest produkcja elementów elektrycznych oraz części aparatury elektropróżniowej, a także wykonawstwo robót budowlanych i sprzedaż hurtowa produkcyjnych urządzeń elektrycznych, włącznie z elektrycznymi urządzeniami łączności.

Utworzenie spółki SAUDI ELEKTROBUDOWA LLC w Arabii Saudyjskiej oraz objęcie 33% udziałów

W maju 2008 r. została zarejestrowana Spółka „SAUDI ELEKTROBUDOWA” LLC z siedzibą w Rijadzie w Królestwie Arabii Saudyjskiej, w której ELEKTROBUDOWA SA objęła 33% udziałów.

2009

Modernizacja zakładu produkcyjnego w Wotkińsku

W 2009 roku w Wotkińsku trwały końcowe prace budowlane przy modernizacji obiektów zakładu rozdzielnic średnionapięciowych

Połączenie firmy PUE „Energotest-Energopomiar” Sp. z o.o. z Południowym Zakładem Automatyki i Zabezpieczeń „Energoefekt” Sp. z o.o. oraz zmiana nazwy na Energotest sp. z o.o.

Po udanej akwizycji spółek i objęciu 100% udziałów w kapitale zakładowym ENERGOEFEKT Sp. z o.o. oraz ENERGOTEST - ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., 18 sierpnia 2009 r. nastąpiło połączenie „Energotest - Energopomiar” Gliwice i „Energoefekt” z Rudy Śląskiej. Jednostką przejmującą był „Energotest - Energopomiar” Gliwice. W Spółce „Energoefekt” ELEKTROBUDOWA SA posiadała 100% udziałów w kapitale. 9 listopada 2009 roku uległa zmianie nazwa firmy PUE Energotest-Energopomiar Sp. z o.o. Nowa nazwa spółki to Energotest Sp. z o.o.

2010

Utworzenie spółki ELEKTROBUDOWA Ukraina sp. z o.o. na terenie Ukrainy

31 maja 2010 r. został zarejestrowany nowy podmiot o nazwie „ELEKTROBUDOWA Ukraina” Sp. z o.o. z siedzibą w Sewastopolu, z 62% udziałem ELEKTROBUDOWY SA w kapitale zakładowym. Przedmiotem działania Spółki jest m.in.: produkcja, montaż, remont i obsługa techniczna aparatury elektrorozdzielczej i kontrolnej, produkcja innego sprzętu elektrycznego oraz wykonywanie prac elektromontażowych na terenie Ukrainy.

ELEKTROBUDOWA SA członkiem inicjatywy Global Compact

United Nations Global Compact jest największą na świecie inicjatywą skupiającą biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. Od momentu inauguracji w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana do Inicjatywy przystąpiło już ponad
13 500 członków ze 170 krajów.

2011

Zakończenie inwestycji i uruchomienie nowoczesnego Zakładu Przewodów Wielkoprądowych w Tychach

Z uwagi na wzrost w ostatnich latach eksportu szynoprzewodów wykonywanych w mikołowskim Zakładzie Przewodów Wielkoprądowych, Zarząd ELEKTROBUDOWY SA w 2009 roku podjął decyzję o budowie nowych obiektów produkcyjno-administracyjnych dla tego Zakładu w nowej lokalizacji w Tychach. 19 maja 2011r. w Tychach nastąpiło uroczyste otwarcie nowoczesnego Zakładu Przewodów Wielkoprądowych w Tychach o powierzchni blisko 8 tys. m².

 

Inauguracja OPTIMY prototypu polskiej rozdzielnicy wysokiego napięcia izolowanej gazem (GIS)

Podczas targów „ENERGETAB 2011” Spółka po raz pierwszy pokazała prototyp polskiej rozdzielnicy izolowanej gazem SF6, wykonanej w Koninie i tym egzemplarzem zapowiadała seryjną ich produkcję.
Ten typ rozdzielnic to w elektroenergetyce jedno z najbardziej technologicznie zaawansowanych urządzeń. Rozdzielnicę nazwano „OPTIMA 145” (napięcie znamionowe 145 kV).
Jest to rozdzielnica wnętrzowa, przedziałowa, w aluminiowej osłonie wykonanej jako odlew, z izolacją gazową SF6, z wyłącznikiem (z komorą samosprężną) i pojedynczym lub podwójnym systemem szyn zbiorczych.

Na stoisku w Bielsku-Białej rozdzielnica „OPTIMA 145”

2012

ELEKTROBUDOWA SA rozszerza swoje kompetencje zdobywając nowe rynki

ELEKTROBUDOWA SA rozszerza swoje kompetencje o budowę stacji i sieci elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Nagroda dla dwusystemowej rozdzielnicy średniego napięcia typu D-12-2S

Podczas wrześniowych targów „ENERGETAB 2012” rozdzielnica dwusystemowa średniego napięcia typu D-12-2S wyprodukowana w Zakładzie Produkcyjnym w Koninie otrzymała Złoty Medal. Łączna ilość dotychczas wyprodukowanych prefabrykowanych pól rozdzielnic średniego napięcia zbliżyła się do imponującej wielkości: 45.000, w tym ponad 33.000 pól łukoochronnych, co pozycjonuje ELEKTROBUDOWĘ SA wśród kilku największych producentów rozdzielnic średniego napięcia w Europie.

2013

Likwidacja Spółki Kruelta sp. z o.o.

Wykreślenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością KRUELTA z siedzibą w Sankt Petersburgu (Federacja Rosyjska) z Państwowego Rejestru Osób Prawnych nastąpiło z dniem 8 sierpnia 2013 roku . Wykreślenie KRUELTY z Rejestru równocześnie zakończyło proces likwidacji spółki rozpoczęty w 2012 roku.

2015

ELEKTROBUDOWA SA sygnatariuszem Karty Różnorodności

W 2015 roku ELEKTROBUDOWA SA została członkiem międzynarodowej inicjatywy jaką jest Karta Różnorodności. Inicjatywa realizowana jest już w 17 krajach Unii Europejskiej. Instytucje podpisując to zobowiązanie, deklarują chęć wprowadzenia zakazu dyskryminacji i wspierania różnorodności w miejscu pracy.

2016

Nowy zakład produkcyjno - usługowy w Modle

Dbając o rozwój ELEKTROBUDOWY SA Zarząd Spółki zdecydował o otwarciu nowego zakładu produkcyjno-usługowego w Modle.

Największy w historii kontrakt realizowany w Tychach zakończony sukcesem

W czerwcu 2016 roku ELEKTROBUDOWA SA po 36 miesiącach realizacji zakończyła w terminie budowę bloku ciepłowniczego BC-50 o mocy elektrycznej 58,3 MWe netto i 86 MWt mocy cieplnej. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało pod klucz, tj. w systemie zaprojektuj i zbuduj z ELEKTROBUDOWĄ SA jako Generalnym Wykonawcą dla całej inwestycji. Nowe, opalane węglem, w pełni zautomatyzowane i przyjazne dla środowiska, pracujące w skojarzeniu źródło zlokalizowane jest w Tychach i stanowi obecnie najnowocześniejszy w Polsce zakład wysokosprawnej kogeneracji, który eksploatuje TAURON Ciepło Sp. z o.o.

ELEKTROBUDOWA SA prezentuje nową strategię na lata 2016-2018

W 2016 roku nakreśliliśmy długoterminowe cele ELEKTROBUDOWY SA w nowej Strategii na lata 2016 - 2018. Strategia została zdefiniowana jako strategia budowania potencjału dalszego wzrostu oraz wzmocnienia pozycji rynkowej. Konsekwentnie dążąc do osiągnięcia strategicznych założeń zawartych w dokumencie, podejmujemy szereg działań zbliżających Spółkę do zrealizowania tych celów.

„Najbardziej odpowiedzialna rola należy do tych, którzy biorą na siebie ciężar przewidywania i odpowiedzialności za realizacje tych przewidywań"

Debiut rozdzielnicy dwusekcyjnej SN OPTIMA - 24

Pierwszy w historii Spółki montaż dwusekcyjnej rozdzielnicy SN OPTIMA - 24 produkcji własnej miał miejsce w nowo wybudowanej przez ELEKTROBUDOWĘ SA stacji GPZ WN/SN Śmiłowo.

2017

Likwidacja spółki KONIP Sp. z o.o.

Zarząd ELEKTROBUDOWY, będącej 100% wspólnikiem Spółki KONIP po 13 latach jej działalności podjął decyzję o rozwiązaniu i podjęciu czynności likwidacyjnych.
W dniu 9.02.2017 r. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód, Wydział VIII Gospodarczy dokonał wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego firmy KONIP Sp. z o.o. w likwidacji. 

Decyzja o likwidacji spółki KONIP Sp. z o.o. była elementem zmian organizacyjnych mających na celu uproszczenie i uporządkowanie struktury Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA. Zakres działalności KONIP-u wraz z kompetencjami oraz zasobami ludzkim włączono do struktur ELEKTROBUDOWY SA.

Puchar Ministra Energii dla rozdzielnicy OPTIMA - 24

Na tegorocznych, jubileuszowych 30 Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2017, odbywających się w dniach 12-14.09 br. w Bielsku-Białej, ELEKTROBUDOWA SA została nagrodzona Pucharem Ministra Energii za produkt: rozdzielnica średniego napięcia OPTIMA-24. Nagroda przyznana została w ramach realizowanego przez organizatora targów konkursu, do którego zgłoszonych zostało w tym roku 58 produktów.
OPTIMA - 24 została skonstruowana oraz jest produkowana w Zakładzie Produkcyjnym w Koninie.

Pierwsza w Polsce, dokonana przez ELEKTROBUDOWĘ SA, rozbudowa istniejącej rozdzielnicy 110kV GIS o pola innego producenta

ELEKTROBUDOWA SA zaprojektowała, wykonała oraz zamontowała i uruchomiła dwa pola funkcyjne rodzimej rozdzielnicy GIS będących rozbudową istniejącej rozdzielnicy 110 kV, gwarantując pełną kompatybilność i funkcjonalność pracy rozdzielnicy.

Do istniejących, ponad 20-letnich pól rozdzielczych innego producenta, podłączono różniące się znacznie pola rozdzielnicy produkcji ELEKTROBUDOWY SA. Skuteczne podłączenie pól funkcyjnych o różnych standardach szyn zbiorczych w zakresie gabarytów przedziałów gazowych, rozstawu szyn zbiorczych, ciśnienia przedziałów gazowych itp. itp. możliwe było dzięki dużemu zaangażowaniu i doświadczeniu konstruktorów, pracowników produkcji i montażu oraz innowacyjnemu podejściu do zadania.

do góry