Misja i Wizja

Strona główna/Spółka/Misja i Wizja

Misja

Mając za cel wzmocnienie pozycji lidera wyznaczającego nową jakość w prowadzeniu biznesu zapewniamy:

  • Akcjonariuszom - długofalowy wzrost wartości rynkowej ELEKTROBUDOWY SA.
  • Kontrahentom - najwyższej jakości produkty i usługi, służące zaspokajaniu ich celów biznesowych.
  • Pracownikom - nowoczesne miejsca pracy i możliwość rozwoju kariery zawodowej.

Jako firma transparentna wszelkie działania realizujemy z zachowaniem zasad ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu, troszcząc się jednocześnie o środowisko naturalne i dążąc do osiągania najwyższych standardów jakości.

Wizja

Jako firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych, kompleksowych i kompletnych rozwiązań technologicznych w obszarze elektroenergetycznym i przemysłowym dążymy do:

  • Zwiększenia efektywności operacyjnej i utrwalenia pozycji rynkowej w Polsce.
  • Zwiększenia udziału Spółki w rynku kompletnych obiektów w sektorze wytwarzania energii oraz przemyśle i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej w tym segmencie.
  • Zwiększenia udziału działalności eksportowej w przychodach Spółki i rozwinięcie działalności na rynkach zagranicznych.

 

do góry