Kurator

Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy wydał w dniu 12 listopada 2020 r. postanowienie, w którym na podstawie art. 187 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe [Dz.U. z 2020 r. poz. 1228] postanowił ustanowić dla Spółki kuratora w osobie Piotra Kudelskiego, celem reprezentowania Emitenta w postępowaniu upadłościowym.

do góry