Dofinansowania

Strona główna/Spółka/Dofinansowania

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową POIR.04.01.04-00-0073/15

ELEKTROBUDOWA SA jest liderem konsorcjum realizującego projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Zwiększenie poziomu niezawodności i bezpieczeństwa rozdzielnicy izolowanej gazem SF6 (g3) o podwyższonych parametrach znamionowych poprzez wprowadzenie systemu nadzoru pracy oraz nowatorskiego rozwiązania minimalizującego skutki zwarcia łukowego”

W skład konsorcjum wchodzą:

  • ELEKTROBUDOWA SA - LIDER
  • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 
  • KIZO Sp. z o.o. Sp. K.

Celem projektu jest opracowanie i wykonanie rozdzielnicy izolowanej gazem SF6 (alternatywnie gazem g3) o zwiększonych parametrach znamionowych, podwyższonej niezawodności i bezpieczeństwie obsługi. Zwiększenie niezawodności pracy rozdzielnicy w izolacji gazowej osiągnie się przez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, w tym systemu kontroli parametrów pracy.

Planowany efekt:

  • optymalizacja izolacji rozdzielnic w izolacji gazowej SF6 (g3), stwarzając wytyczne do jej wymiarowania,
  • minimalizacji gabarytów pól rozdzielczych i całych rozdzielnic decydujących o gabarytach budowli kubaturowych, w których takie rozdzielnice będą stosowane,
  • podwyższenia bezpieczeństwa obsługi tych urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych zagrożeń w stanach wewnętrznych zwarć łukowych,
  • podwyższenia niezawodności pracy i bezobsługowości w długich resursach czasowych (obniżenie kosztów eksploatacji),
  • zwiększenia dopuszczalnej obciążalności prądowej w warunkach chłodzenia gazem izolacyjnym SF6 lub g3 (przedział aparaturowy) i przy izolacji stałej (przedział szynowy) zapewniające obniżkę kosztów.

Wartość projektu 7 307 875,84 zł. w tym dofinansowanie 5 226 569,26 zł.

Termin realizacji: 2015-2018 

Osobą kontaktową ze strony ELEKROBUDOWY SA jest mgr inż. Maciej Kamiński

  • Tel: +48 60 1228 800 
do góry