BHP Polityka Bezpieczeństwa

Cele BHP w ELEKTROBUDOWIE SA:

  • dokładanie starań mających na celu unikanie lub minimalizowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych wśród pracowników firmy oraz podwykonawców pracujących dla naszej spółki
  • podejmowanie działań ukierunkowanych na zapobieganie urazom i schorzeniom zawodowym
  • analizowanie i przestrzeganie wymagań prawnych i innych uregulowań odnoszących się do zagrożeń BHP
  • ciągłe doskonalenie skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania z uwzględnieniem funkcjonowania obszaru BHP.

Realizacja polityki bezpieczeństwa i higieny pracy odbywa się poprzez:

  • identyfikację oraz minimalizację zagrożeń i związanych z nimi ryzykiem zawodowym w obszarze BHP oraz podejmowanie działań korekcyjnych/korygujących
  • coroczne określenie celów BHP mających na celu usprawnienie Systemu Zarządzania, a także dbałość o ich systematyczną weryfikację
  • dbanie o podnoszenie poziomu świadomości pracowników i podwykonawców oraz dostawców tak, by zdawali sobie sprawę ze swoich obowiązków w zakresie BHP
  • ciągłe doskonalenie wiedzy i kwalifikacji naszych pracowników w obszarze BHP
  • kształtowanie postawy zaangażowania w działania skierowane na wykluczenie lub ograniczenie zagrożeń w obszarze BHP wśród pracowników naszej spółki.
Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Certyfikat PN-N-18001:2004 ELEKTROBUDOWA SA 169.55KB Plik: Certyfikat PN-N-18001:2004 ELEKTROBUDOWA SA
pdf Certyfikat OHSAS-18001:2007 ELEKTROBUDOWA SA 171.75KB Plik: Certyfikat OHSAS-18001:2007 ELEKTROBUDOWA SA
do góry