Zarząd

Jacek Podgórki pełniący funkcje Prezesa Zarządu
Jacek Podgórski -
pełniący funkcję Prezesa Zarządu

Pełniący funkcję Prezesa Zarządu ELEKTROBUDOWY SA od 22.07.2019 r.

Adam Świgulski - Wiceprezes Zarządu
Adam Świgulski - Wiceprezes Zarządu

Funkcję Wiceprezesa Zarządu ELEKTROBUDOWY SA pełni od 27.04.2018 r.

Hubert Staszewski - Członek Zarządu
Hubert Staszewski -
Członek Zarządu

Funkcję Członka Zarządu ELEKTROBUDOWY SA pełni od 8.01.2019 r. 

Krzysztof Czajka - Członek Zarządu
Krzysztof Czajka -
Członek Zarządu

Funkcję Członka Zarządu ELEKTROBUDOWY SA pełni od 8.01.2019 r. 

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry