Zarząd

Roman Przybył - Prezes Zarządu
Roman Przybył - Prezes Zarządu

Funkcję Prezesa Zarządu ELEKTROBUDOWY SA pełni od 28.08.2018 r.

Adam Świgulski - Wiceprezes Zarządu
Adam Świgulski - Wiceprezes Zarządu

Funkcję Wiceprezesa Zarządu ELEKTROBUDOWY SA pełni od 27.04.2018 r.

Wojciech Paleczny - Wiceprezes Zarządu
Wojciech Paleczny - Wiceprezes Zarządu

Funkcję Wiceprezesa Zarządu ELEKTROBUDOWY SA pełni od 25.02.2016 r.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry