Zarząd

Janusz Juszczyk - Prezes Zarządu
Janusz Juszczyk - Prezes Zarządu

Funkcję Prezesa Zarządu ELEKTROBUDOWY SA pełni od 01.01.2016 r.

Wojciech Paleczny - Wiceprezes Zarządu
Wojciech Paleczny - Wiceprezes Zarządu

Funkcję Wiceprezesa Zarządu ELEKTROBUDOWY SA pełni od 25.02.2016 r.

Paweł Skrzypczak - Wiceprezes Zarządu
Paweł Skrzypczak - Wiceprezes Zarządu

Funkcję Wiceprezesa Zarządu ELEKTROBUDOWY SA pełni od 01.08.2015 r.

Piotr Janczyk - Członek Zarządu
Piotr Janczyk - Członek Zarządu

Funkcję Członka Zarządu ELEKTROBUDOWY SA pełni od 01.01.2016 r.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry