Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA (w tys. zł)

Dane za rok:   2017   2016 2015 2014 2013 2012 2011
Przychody ze sprzedaży  902 901 971 480 1 242 830 1 108 316 905 553 1 018 002 945 215
Zysk z działalnosci operacyjnej 69 751  61 785 63 090 36 356 24 682 22 458 49 284
Zysk brutto  74 412 68 777 62 882 33 504 25 904 27 854 49 120
Zysk netto  58 608 55 130 49 965 27 015 17 585 23 215 38 136
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 83 729 72 313 112 719 (95 763) 61 851 30 660 4 330
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (18 210) (7 877) (7 123) (7 707) (11 356) (16 002) 14 954
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (85 714) (34 087) (61 787) 84 355 (16 210) (8 162) (28 536)
Zwiększenie/zmniejszenie stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (20 195) 30 349 43 809 (19 115) 34 285 6 496 (9 252)
Aktywa trwałe 203 598 195 109 188 569 174 263 199 527 197 762 159 668
Aktywa obrotowe 686 632 715 824 709 258 737 549 576 137 494 072 499 892
Aktywa razem 890 230 910 933 897 827 911 812 775 664 691 834 659 560
Zobowiązania razem 459 305 487 605 511 025 573 569 448 940 372 952 329 538
Zobowiązania długoterminowe 42 433 54 157 20 227 20 648 19 404 21 156 10 896
Zobowiązania krótkoterminowe 416 872  433 448 490 798 552 921 429 536 351 796 318 642
Kapitał własny 430 925 423 328 386 802 338 243 326 724 318 882 330 022
Kapitał zakładowy 10 003 10 003 10 003 10 003 26 375 26 375 26 375

 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
xlsx Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA 58.4KB Plik: Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA
Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry