Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe ELEKTROBUDOWY SA (w tys. zł)

Dane za rok:   2017  2016 2015 2014 2013 2012 2011
Przychody ze sprzedaży  863 169 928 509 1 204 228 1 064 485 853 547 974 061 902 458
Zysk z działalnosci operacyjnej 66 423 56 115 59 428 33 728 19 780 17 356 45 874
Zysk brutto  66 542 64 057 59 018 36 885 20 911 22 023 50 924
Zysk netto  52 030 53 121 47 162 29 101 13 306 19 325 40 689
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 82 383 69 573 105 099 (96 391) 56 834 26 417 3 951
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11 945) (1 946) (3 472) (4 907) (10 096) (15 427) 24 122
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (85 714) (34 087) (61 787) 84 442 (16 085) (8 129) (28 486)
Zwiększenie/zmniejszenie stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (15 276) 33 540 39 840 (16 856) 30 653 2 861 (413)
Aktywa trwałe 217 778 214 875 215 554 201 893 217 995 213 873 176 609
Aktywa obrotowe 659 368 687 150 682 952 710 891 544 413 469 066 480 298
Aktywa razem 877 146 902 025 898 506 912 784 762 408 682 939 656 907
Zobowiązania razem  448 687 477 228 503 907 565 926 438 056 364 391 324 458
Zobowiązania długoterminowe 42 102 53 873 19 958 20 429 18 598 20 036 10 739
Zobowiązania krótkoterminowe 406 585 423 355 483 949 545 497 419 458 344 355 313 719
Kapitał własny 428 459 424 797 394 599 346 858 324 352 318 548 332 449
Kapitał podstawowy  10 003 10 003 10 003 10 003 26 375 26 375 26 375
Liczba akcji 4 747 608 4 747 608 4 747 608 4 747 608 4 747 608 4 747 608 4 747 608
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 8,0 10,0 4,0 - 2,0 2,0 4,0
Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
xlsx Wybrane dane finansowe ELEKTROBUDOWY SA 38.62KB Plik: Wybrane dane finansowe ELEKTROBUDOWY SA
Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry