Serie akcji w kapitale ELEKTROBUDOWY SA

Strona główna/Relacje Inwestorskie/Akcje na Giełdzie/Serie akcji w kapitale ELEKTROBUDOWY SA

Serie akcji 

Lp. Seria Liczba akcji Wartość nominalna akcji Typ akcji Kod KDPW Data rejestracji w sądzie Data debiutu na GPW
1. A 3 248 750 2,0 zwykłe na okaziciela PLELTBD00017 7.06.1995 r 9.02.1996 r.
2. B 722 250 2,0 zwykłe na okaziciela PLELTBD00017 11.12.1995 r. 9.02.1996 r.
3. C 249 096 2,0 zwykłe na okaziciela PLELTBD00017 6.12.2006 r. 25.09.2006 r.
4. D 527 512 2,0 zwykłe na okaziciela PLELTBD00017 8.02.2008 r. 11.03.2008 r.
Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry