Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty okresowe/Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok

Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok

Raporty roczne 2019-04-30 17:54

Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok

Kategoria: powiązane pliki [10]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Skonsolidowany raport roczny RS 2018 - Wybrane dane finansowe 98.49KB Plik: Skonsolidowany raport roczny RS 2018 - Wybrane dane finansowe
pdf List Prezesa GK ELEKTROBUDOWA 163.94KB Plik: List Prezesa GK ELEKTROBUDOWA
pdf Sprawozdanie Finansowe GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku 1.15MB Plik: Sprawozdanie Finansowe GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku
pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA SA i GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA za rok 2018 1.66MB Plik: Sprawozdanie Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA SA i GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA za rok 2018
pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA 551.67KB Plik: Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA
pdf Informacja Zarządu dotycząca firmy audytorskiej 76.1KB Plik: Informacja Zarządu dotycząca firmy audytorskiej
pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie sprawozdań finansowych 55.03KB Plik: Oświadczenie Zarządu w sprawie sprawozdań finansowych
pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu 53.85KB Plik: Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu
pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące firmy audytorskiej 73.87KB Plik: Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące firmy audytorskiej
pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań 149.78KB Plik: Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry