Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty okresowe/Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny GK ELEKTROBUDOWA za I półrocze 2019 roku

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny GK ELEKTROBUDOWA za I półrocze 2019 roku

Raporty półroczne 2019-09-20 07:46

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny GK ELEKTROBUDOWA za I półrocze 2019 roku

Kategoria: powiązane pliki [5]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2019 roku zawierający śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA oraz śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe ELEKTROBUDOWA SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską 2.12MB Plik: Raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2019 roku zawierający śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA oraz śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe ELEKTROBUDOWA SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską
pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWY SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za okres 6 miesięcy 2019 roku 1.03MB Plik: Sprawozdanie Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWY SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za okres 6 miesięcy 2019 roku
pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. 186.34KB Plik: Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.
pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. 192.04KB Plik: Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.
pdf Wybrane dane finansowe za I półrocze 2019 roku 159.94KB Plik: Wybrane dane finansowe za I półrocze 2019 roku

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry