Raport roczny za 2018 rok

Raporty roczne 2019-04-30 17:48

Raport roczny za 2018 rok

Kategoria: powiązane pliki [10]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Raport roczny R 2018 - Wybrane dane finansowe 89.66KB Plik: Raport roczny R 2018 - Wybrane dane finansowe
pdf List Prezesa ELEKTROBUDOWA SA 165.58KB Plik: List Prezesa ELEKTROBUDOWA SA
pdf Sprawozdanie finansowe ELEKTROBUDOWA SA za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku 1.39MB Plik: Sprawozdanie finansowe ELEKTROBUDOWA SA za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku
pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA SA i GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA za rok 2018 1.66MB Plik: Sprawozdanie Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA SA i GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA za rok 2018
pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania ELEKTROBUDOWA SA 538.14KB Plik: Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania ELEKTROBUDOWA SA
pdf Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 76.1KB Plik: Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej
pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie sprawozdań finansowych 55.03KB Plik: Oświadczenie Zarządu w sprawie sprawozdań finansowych
pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu 53.85KB Plik: Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu
pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące firmy audytorskiej 73.87KB Plik: Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące firmy audytorskiej
pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań 149.78KB Plik: Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry