Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty okresowe/Jednostkowy raport roczny ELEKTROBUDOWA SA w upadłości za 2019 rok

Jednostkowy raport roczny ELEKTROBUDOWA SA w upadłości za 2019 rok

Raporty roczne 2020-06-30 20:15

Jednostkowy raport roczny ELEKTROBUDOWA SA w upadłości za 2019 rok

http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/4,446170

Kategoria: powiązane pliki [8]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Pismo osoby zarządzającej Emitenta 246.81KB Plik: Pismo osoby zarządzającej Emitenta
pdf Jednostkowy raport za 2019 rok 1.8MB Plik: Jednostkowy raport za 2019 rok
pdf Informacja osoby zarządzającej Emitenta w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej 266.09KB Plik: Informacja osoby zarządzającej Emitenta w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
pdf Jednostkowe Sprawozdanie Biegłego Rewidnta 375.87KB Plik: Jednostkowe Sprawozdanie Biegłego Rewidnta
pdf Oświadczenie osoby zarządzającej Emitenta w sprawie sprawozdań finansowych 203.37KB Plik: Oświadczenie osoby zarządzającej Emitenta w sprawie sprawozdań finansowych
pdf Informacja osoby zarządzającej Emitenta w sprawie wyboru firmy audytorskiej 261.65KB Plik: Informacja osoby zarządzającej Emitenta w sprawie wyboru firmy audytorskiej
pdf Informacja osoby zarządzającej Emitenta w sprawie Komitetu Audytu 262.05KB Plik: Informacja osoby zarządzającej Emitenta w sprawie Komitetu Audytu
pdf Informacja osoby zarządzającej Emitenta w sprawie oceny Rady Nadzorczej dot. sprawozdań finansowych 261.7KB Plik: Informacja osoby zarządzającej Emitenta w sprawie oceny Rady Nadzorczej dot. sprawozdań finansowych

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry