Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA

Raporty bieżące 2017-10-12 12:31

Zarząd ELEKTROBUDOWY SA („Spółka”) z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 399 § 1, w zw. z art. 400 § 1 i 2, w zw. z art. 4021 § 1 i 2, a także § 19 ust. 4 i 5 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA, które odbędzie się w dniu 9 listopada 2017 roku, o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Porcelanowej 12.

Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem oraz wzór pełnomocnictwa znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu, a także na stronie internetowej Spółki www.elektrobudowa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie - Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:
Wojciech Paleczny - Wiceprezes Zarządu
Jan Wilk - Prokurent

Kategoria: powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELEKTROBUDOWA SA na dzień 9.11.2017 r. 99.83KB Plik: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELEKTROBUDOWA SA na dzień 9.11.2017 r.
pdf Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA zwołane na dzień 9.11.2017 r. 125.33KB Plik: Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA zwołane na dzień 9.11.2017 r.
pdf Wzór pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 63.43KB Plik: Wzór pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry