Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA

Raporty bieżące 2019-08-08 22:29

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA („Spółka”) z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 4 i 5 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, które odbędzie się w dniu 4 września 2019 roku, o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Porcelanowej 12.

Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem oraz opinia Zarządu ELEKTROBUDOWY SA z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Serii F oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji Serii F znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu, a także na stronie internetowej Spółki www.elektrobudowa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie - Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Nazwiska i imiona osób składających podpisy:
Adam Świgulski - Wiceprezes Zarządu
Hubert Staszewski - Członek Zarządu

Kategoria: powiązane pliki [4]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA na dzień 4 września 2019 r. 129.15KB Plik: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA na dzień 4 września 2019 r.
pdf Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA zwołane na dzień 4 września 2019 r. 165.53KB Plik: Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA zwołane na dzień 4 września 2019 r.
pdf Opinia Zarządu ELEKTROBUDOWY SA z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Serii F 133.05KB Plik: Opinia Zarządu ELEKTROBUDOWY SA z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Serii F
pdf Wzór pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ w dniu 4.09.2019 r. 54.6KB Plik: Wzór pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ w dniu 4.09.2019 r.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry