Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Raporty bieżące 2020-10-14 08:27

Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka, Emitent] informuje, iż Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Cezary Kubacki, w dniu 13 października 2020 r. w późnych godzinach wieczornych złożył oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta z dniem 13 października 2020 r. Przyczyną rezygnacji jest uprawomocnienie postanowienia o ogłoszeniu upadłości Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marcin Ferdyn - Syndyk masy upadłości

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki 129.59KB Plik: Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry