Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji przez Wiceprezesa Zarządu Spółki

Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji przez Wiceprezesa Zarządu Spółki

Raporty bieżące 2020-10-13 15:51

Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka, Emitent] informuje, iż Wiceprezes Zarządu Pan Wojciech Bieńkowski, w dniu 13 października 2020 r. złożył oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Emitenta z dniem dzisiejszym. Przyczyną rezygnacji jest oddalenie przez Sąd zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółki oraz uprawomocnienie ww. postanowienia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marcin Ferdyn - Syndyk masy upadłości

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji przez Wiceprezesa Zarządu Spółki 125.87KB Plik: Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji przez Wiceprezesa Zarządu Spółki

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry