Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA

Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA

Raporty bieżące 2019-06-10 17:10

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA („Spółka”) zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki informuje, iż w dniu 10 czerwca 2019 roku  otrzymał zgłoszenie kandydatury Pana Grzegorza Cetera na członka Rady Nadzorczej Spółki od G-ENERGY S.A. tj. akcjonariusza uprawnionego do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 13 czerwca 2019 r. (ZWZ)

Kandydatura została zgłoszona w związku z punktem 16 porządku obrad ZWZ.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje do wiadomości otrzymany życiorys Pana Grzegorza Cetera, który dostępny jest również na stronie internetowej Spółki.

Nazwiska i imiona osób składających podpisy: 
Adam Świgulski - Wiceprezes Zarządu 
Jan Wilk - Prokurent

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Życiorys - Grzegorz Cetera 282.55KB Plik: Życiorys - Grzegorz Cetera

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry