Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Zawiadomienie o zbyciu akcji przez PKO BP Bankowy OFE

Zawiadomienie o zbyciu akcji przez PKO BP Bankowy OFE

Raporty bieżące 2020-03-25 16:47

ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka] informuje, że w dniu dzisiejszym, Spółka otrzymała zawiadomienie datowane na dzień 23 marca 2020 roku od PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny [PKO BP Bankowy OFE] reprezentowany przez PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informujące, iż w wyniku rozliczenia w dniu 23 marca 2020 roku transakcji zbycia przez PKO BP Bankowy OFE 196 002 akcji Spółki, udział PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny w ogólnej liczbie głosów w Spółce uległ zmniejszeniu poniżej 5% ogólnej liczby głosów.

Treść otrzymanego zawiadomienia z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:
Marcin Ferdyn - syndyk masy upadłości

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zawiadomienie o zbyciu akcji przez PKO BP Bankowy OFE.pdf 335.69KB Plik: Zawiadomienie o zbyciu akcji przez PKO BP Bankowy OFE.pdf

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry