Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Zawiadomienie o zbyciu akcji przez Generali OFE

Zawiadomienie o zbyciu akcji przez Generali OFE

Raporty bieżące 2019-05-15 15:06

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [Spółka] informuje, że w dniu dzisiejszym, Spółka otrzymała zawiadomienie z dnia 15 maja 2019 roku od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządzające Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym [Fundusz] o zmniejszeniu przez Fundusz udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów.

Treść otrzymanego zawiadomienia wynikającego z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (…) stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji        

Nazwiska i imiona osób składających podpisy:
Krzysztof Czajka - Członek Zarządu
Jan Wilk - Prokurent

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zawiadomienie otrzymane od Generali OFE 77.52KB Plik: Zawiadomienie otrzymane od Generali OFE

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry