Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Zawiadomienie o zbyciu akcji przez Aviva OFE

Zawiadomienie o zbyciu akcji przez Aviva OFE

Raporty bieżące 2019-06-11 18:13

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [Spółka] informuje, że w dniu dzisiejszym, Spółka otrzymała zawiadomienie z dnia 11 czerwca 2019 roku od Aviva PTE Aviva Santander SA informujące, iż w wyniku transakcji zbycia akcji spółki ELEKTROBUDOWA SA zawartych w dniu 4 czerwca 2019 roku, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander, zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 10% ogólnej liczby głosów.

Treść otrzymanego zawiadomienia z art. 69 ust. 2 pkt 1 ppkt a i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Nazwiska i imiona osób składających podpisy:
Adam Świgulski - Wiceprezes Zarządu
Jan Wilk - Prokurent

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zawiadomienie otrzymane od Aviva OFE 48.61KB Plik: Zawiadomienie otrzymane od Aviva OFE

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry