Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Zawarcie z PZU SA aneksu do umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych

Zawarcie z PZU SA aneksu do umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych

Raporty bieżące 2018-02-21 14:25

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r., informuje, że Spółka zawarła z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA ("PZU SA") aneks ("Aneks") do umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych z 2013 r. ("Umowa"), na mocy którego przedłużono okres obowiązywania limitu zaangażowania w kwocie 60,0 mln PLN do dnia 20 lutego 2019 roku.

Jednocześnie uchylono odnawialny charakter limitu zaangażowania ustalając, iż limit zaangażowania na kolejne okresy będzie każdorazowo ustalany przez strony, a w przypadku nieustalenia limitu na kolejny okres Umowa rozwiązuje się z dniem wygaśnięcia zobowiązań stron wynikających z Umowy.

Zabezpieczenie spłaty ewentualnych roszczeń PZU SA wobec Spółki wynikających z Umowy stanowi pięć weksli własnych in blanco wystawionych przez Spółkę wraz z deklaracjami wekslowymi.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Nazwiska i imiona osób składających podpisy:
Paweł Skrzypczak - Wiceprezes Zarządu
Jan Wilk - Prokurent

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zawarcie z PZU SA aneksu do umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych 71.62KB Plik: Zawarcie z PZU SA aneksu do umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry