Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Zawarcie aneksu do umowy z PKN ORLEN S.A. na rozbudowę pojemności magazynowej zbiorników na terminalu paliw w Szczecinie

Zawarcie aneksu do umowy z PKN ORLEN S.A. na rozbudowę pojemności magazynowej zbiorników na terminalu paliw w Szczecinie

Raporty bieżące 2020-01-09 15:38

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2018 oraz raportów wcześniejszych dotyczących umowy z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. [PKN Orlen] na realizację inwestycji związanej z rozbudową pojemności magazynowej zbiorników na terminalu paliw w Szczecinie [Umowa], Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [Spółka] informuje, że w dniu 9 stycznia 2020 roku został zawarty z PKN Orlen  kolejny aneks do Umowy.

Na mocy zawartego aneksu strony postanowiły przedłużyć o 8 miesięcy termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy tj. do 30 czerwca 2021 roku, a także stosownie zmieniły harmonogram jej realizacji oraz harmonogram rzeczowo-finansowy, w wyniku czego zmianie uległa wysokość wynagrodzenia netto należnego Spółce z kwoty 38,56 mln zł do kwoty 44,26 mln zł. Przedmiotowe zmiany wynikają z modyfikacji zakresu Umowy.

Pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:
Adam Świgulski  - Wiceprezes Zarządu
Hubert Staszewski - Członek Zarządu

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zawarcie aneksu do umowy z PKN ORLEN S.A. na rozbudowę pojemności magazynowej zbiorników na terminalu paliw w Szczecinie 126.88KB Plik: Zawarcie aneksu do umowy z PKN ORLEN S.A. na rozbudowę pojemności magazynowej zbiorników na terminalu paliw w Szczecinie

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry