Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Zawarcie aneksu do umowy z PKN ORLEN S.A. na rozbudowę pojemności magazynowej zbiorników na terminalu paliw w Szczecinie

Zawarcie aneksu do umowy z PKN ORLEN S.A. na rozbudowę pojemności magazynowej zbiorników na terminalu paliw w Szczecinie

Raporty bieżące 2018-09-04 16:43

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku, Zarząd ELEKTROBUDOWA SA informuje, że w dniu 4 września 2018 roku został zawarty z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. aneks do umowy na realizację w formule EPC („pod klucz”) inwestycji związanej z rozbudową pojemności magazynowej zbiorników na terminalu paliw nr 91 w Szczecinie („Umowa”).

Na mocy aneksu strony przedłużyły o 4 miesiące termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy (tj. do 30 października 2019 roku) oraz zmieniły pierwotną wysokość wynagrodzenia netto z kwoty 39,49 mln zł na kwotę 38,56 mln zł. Zmiany wynikają z pojawienia się w toku ustaleń projektowych zagadnień technicznych, które mają bezpośredni wpływ na pierwotną koncepcje rozmieszczenia zbiorników i w związku z tym, pojawienia się konieczności reorganizacji pierwotnie zakładanego rozmieszczenia zbiorników.

Pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę: 
Adam Świgulski - Wiceprezes Zarządu 
Wojciech Paleczny - Wiceprezes Zarządu 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zawarcie aneksu do umowy z PKN ORLEN S.A. na rozbudowę pojemności magazynowej zbiorników na terminalu paliw w Szczecinie 73.68KB Plik: Zawarcie aneksu do umowy z PKN ORLEN S.A. na rozbudowę pojemności magazynowej zbiorników na terminalu paliw w Szczecinie

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry