Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A.

Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A.

Raporty bieżące 2019-11-04 16:08

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 119/2019 z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zawarcia z ING Bankiem Śląskim S.A. (Bank) aneksu do Umowy Wieloproduktowej z dnia 25 marca 2011 r. (Umowa), Zarząd ELEKTROBUDOWA SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 4 listopada 2019 roku do Spółki wpłynął obustronnie podpisany z Bankiem kolejny aneks do Umowy, datowany na 31 października 2019 r. 
Na mocy, przedmiotowego aneksu strony przedłużyły do dnia 19 listopada 2019 r. umowny termin udostępnienia produktów w ramach limitu Umowy Wieloproduktowej, a termin jego spłaty do dnia 20 listopada 2019 r. 
Zawarcie przedmiotowego aneksu związane jest z dostosowaniem warunków współpracy z Bankiem do aktualnie obowiązujących postanowień Umowy w sprawie finansowania [Raport bieżący nr 132/2019]. 
Pozostałe istotne warunki Umowy Wieloproduktowej nie uległy zmianie. 
Na dzień 31 października 2019 roku w ramach limitu, sublimit na gwarancje oraz sublimit odnawialny w rachunku bieżącym zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę: 
Adam Świgulski - Wiceprezes Zarządu
Hubert Staszewski  - Członek Zarządu

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A. 129.7KB Plik: Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry