Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A.

Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A.

Raporty bieżące 2018-08-02 12:09

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r., Zarząd ELEKTROBUDOWA SA („Spółka”) informuje, że w dniu 2 sierpnia 2018 roku został podpisany z ING Bankiem Śląskim S.A. aneks do Umowy Wieloproduktowej nr 687/2011/00004937/00 z dnia 25 marca 2011 r. Na mocy zawartego aneksu przedłużony został termin udostępnienia odnawialnego limitu kredytowego w maksymalnej wysokości 50 mln zł do dnia 30 maja 2020 r., a termin jego spłaty do dnia 31 maja 2020 r. (dotychczas odpowiednio 30 i 31 stycznia 2019 r.). Odnawialny limit kredytowy może być wykorzystany w formie kredytu obrotowego w rachunku bankowym w wysokości 10 mln zł lub gwarancji bankowych, promes gwarancji bankowych i akredytyw w wysokości 40 mln zł. Pozostałe istotne warunki Umowy Wieloproduktowej nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę: 
Adam Świgulski - Wiceprezes Zarządu 
Jan Wilk - Prokurent

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A. 91.97KB Plik: Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry