Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A.

Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A.

Raporty bieżące 2020-01-30 12:54

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 150/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zawarcia z ING Bankiem Śląskim S.A. [Bank] aneksu do Umowy Wieloproduktowej z dnia 25 marca 2011 r. [Umowa], Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że w dniu 30 stycznia 2020 roku do Spółki wpłynął obustronnie podpisany z Bankiem kolejny aneks do Umowy, datowany na 28 stycznia  2020 roku.

Na mocy przedmiotowego aneksu, obniżeniu uległ dotychczasowy limit kredytowy z kwoty 25,4 mln zł do kwoty 16,3 mln zł [oraz odpowiednich sublimitów] oraz wprowadzono następujące postanowienia: sublimit kredytu w rachunku bankowym w kwocie 8,9 mln zł [wykorzystany na dzień 29 stycznia 2020 r. w kwocie ok. 8,5 mln zł] został udostępniony do dnia 3 marca 2020 r., a termin jego spłaty ustalono do dnia 4 marca 2020 r.

Zawarcie przedmiotowego aneksu związane jest z dostosowaniem warunków współpracy z Bankiem do aktualnie obowiązujących postanowień Umowy w sprawie finansowania [Raport bieżący nr 4/2020].

Pozostałe istotne warunki Umowy Wieloproduktowej nie uległy zmianie.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:
Adam Świgulski - Wiceprezes Zarządu
Hubert Staszewski - Członek Zarządu

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A. 129.67KB Plik: Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry