Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

Raporty bieżące 2019-07-08 18:14

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2013 z dnia 18 października 2013 r. w sprawie zawarcia z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. („Bank”) Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym z dnia 16 października 2013 r. („Umowa”) jak również raportów późniejszych dotyczących realizacji lub aneksowania tej Umowy oraz informacji nt. zawarcia w dniu 28 maja 2019 roku umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z instytucjami finansującymi („Umowa w sprawie finansowania”),  Zarząd ELEKTROBUDOWA SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 8 lipca 2019 roku został podpisany z Bankiem kolejny aneks do Umowy. Na mocy przedmiotowego aneksu termin udostępnienia limitu w rachunku bieżącym został określony na dzień 6 sierpnia 2019 r., jako data ostatecznej spłaty kredytu (dotychczas był to 7 listopada 2019 r.).

Pozostałe istotne warunki Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nie uległy zmianie.

Na dzień 5 lipca 2019 r. limit odnawialny w rachunku bieżącym został wykorzystany do kwoty 14,6 mln zł. Zawarcie przedmiotowego aneksu związane jest z dostosowaniem warunków współpracy z Bankiem do postanowień Umowy w sprawie finansowania działalności. Jednocześnie Emitent przypomina, iż współpracuje z Bankiem Handlowym również w oparciu o postanowienia Umowy Ramowej o Linię rewolwingową na udzielanie gwarancji bankowych z dnia 23 września 2005 roku, w ramach której limit gwarancyjny został wykorzystany do kwoty ok. 81 mln zł, przy czym zgodnie z postanowieniami Umowy w sprawie finansowania nie jest możliwe w ramach Umowy Ramowej o Linię rewolwingową udzielenie kolejnych gwarancji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne                          

Nazwiska i imiona osób składających podpisy:
Roman Przybył - Prezes Zarządu
Adam Świgulski - Wiceprezes Zarządu

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. 130.03KB Plik: Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry