Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Zawarcie aneksu do umowy z AREVA GmbH

Zawarcie aneksu do umowy z AREVA GmbH

Raporty bieżące 2019-11-06 18:32

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku, Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [Spółka] informuje, że w dniu 6 listopada 2019 roku został podpisany kolejny aneks do umowy z dnia 3 stycznia 2008 roku [Umowa] zawartej z firmą AREVA GmbH z siedzibą w Erlangen - Niemcy [Zamawiający, AREVA GmbH] na wykonanie montażu instalacji elektrycznych, w tym montaż kabli i urządzeń rozdzielczych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz udział w rozruchu dla części reaktorowej w budowanej elektrowni atomowej OLKILUOTO 3 w Finlandii [Umowa]. Przedmiotem aneksu jest uregulowanie rozliczeń dotychczas wykonanych oraz zleconych, dodatkowych robót elektromontażowych, jak również zwiększenie łącznej wartości Umowy o kwotę preliminowaną w wysokości ok. 4,1 mln EUR netto oraz wydłużenie szacowanego terminu realizacji Umowy do końca grudnia 2019 roku. Ostateczna wartość powyższych prac zostanie określona rzeczywistą wielkością prac wykonanych przez Spółkę na rzecz Zamawiającego biorąc pod uwagę ceny jednostkowe za poszczególny rodzaj prac.

Po podpisaniu powyższego aneksu łączna wartość robót zleconych przez AREVA GmbH w ramach Umowy w okresie jej obowiązywania tj. od 2008 roku wynosi około 187 mln EUR netto a pozostałe do wykonania przez Emitenta prace obejmują niezrealizowane roboty elektromontażowe objęte wskazanym powyżej aneksem o wartości 2,5 mln EUR netto.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jacek Podgórski - Prezes Zarządu
Adam Świgulski - Wiceprezes Zarządu

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zawarcie aneksu do umowy z AREVA GmbH 98.06KB Plik: Zawarcie aneksu do umowy z AREVA GmbH

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry