Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWA SA w dniu 25 kwietnia 2017 r.

Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWA SA w dniu 25 kwietnia 2017 r.

Raporty bieżące 2017-04-27 10:51

Działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej […], Zarząd ELEKTROBUDOWA SA ("Spółka") przedstawia w załączeniu wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 kwietnia 2017 r.

 Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Nazwiska i imiona osób składających podpisy:
Janusz Juszczyk – Prezes Zarządu 
Jan Wilk – Prokurent

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na ZWZ ELEKTROBUDOWA SA w dniu 25.04.2017 r. 90.14KB Plik: Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na ZWZ ELEKTROBUDOWA SA w dniu 25.04.2017 r.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry