Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWA SA w dniu 9 listopada 2017 r.

Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWA SA w dniu 9 listopada 2017 r.

Raporty bieżące 2017-11-15 12:28

Działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej […], Zarząd ELEKTROBUDOWA SA ("Spółka") przedstawia w załączeniu wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 listopada 2017 r.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Nazwiska i imiona osób składających podpisy:
Janusz Juszczyk - Prezes Zarządu 
Jan Wilk - Prokurent

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ ELEKTROBUDOWA SA w dniu 9 listopada 2017 roku 92.88KB Plik: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ ELEKTROBUDOWA SA w dniu 9 listopada 2017 roku

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry