Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.

Wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.

Raporty bieżące 2018-03-02 08:43

Zarząd Spółki ELEKTROBUDOWA SA („Spółka”) przekazuje wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA oraz wstępne jednostkowe wyniki finansowe ELEKTROBUDOWY SA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.

Skonsolidowane wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.:
Przychody ze sprzedaży 945 mln PLN
Zysk netto 61 mln PLN

Jednostkowe wstępne wyniki finansowe ELEKTROBUDOWY SA za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.:
Zamówienia 760 mln PLN
Przychody ze sprzedaży 905 mln PLN
Zysk netto 55 mln PLN

Spółka informuje, że przedstawione wstępne wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych, niezbadanych jeszcze danych finansowych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.
Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzenia i w oparciu o założenie, że nie powstaną okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania niniejszych szacunków. 
Spółka informuje, iż ostateczne wyniki finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. zostaną przekazane w rocznym raporcie okresowym, który zostanie opublikowany 27 marca 2018 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Piotr Janczyk - Członek Zarządu
Jan Wilk - Prokurent

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. 73.08KB Plik: Wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry