Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Ustanowienie kuratora do reprezentowania Spółki w postępowaniu upadłościowym

Ustanowienie kuratora do reprezentowania Spółki w postępowaniu upadłościowym

Raporty bieżące 2020-11-13 16:34

Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 13 listopada 2020 r. Spółka powzięła informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy [Sąd] postanowienia datowanego na dzień 12 listopada 2020 r., w którym Sąd na podstawie art. 187 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe [Dz.U. z 2020 r. poz. 1228] postanowił ustanowić dla Spółki kuratora w osobie Pana Piotra Kudelskiego, celem reprezentowania Emitenta w postępowaniu upadłościowym.

Informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowiskach ww. osoby zarządzającej, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym po uzyskaniu przez Spółkę stosownych informacji oraz oświadczeń.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marcin Ferdyn - Syndyk masy upadłości

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Ustanowienie kuratora do reprezentowania Spółki w postępowaniu upadłościowym 124.97KB Plik: Ustanowienie kuratora do reprezentowania Spółki w postępowaniu upadłościowym

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry