Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w dniu 9 listopada 2017 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w dniu 9 listopada 2017 roku

Raporty bieżące 2017-11-09 16:26

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA ("Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) w dniu 9 listopada 2017 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.

Treść podjętych przez NWZ Spółki uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:
Janusz Juszczyk - Prezes Zarządu
Jan Wilk - Prokurent

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA w dniu 9.11.2017 r. 130.67KB Plik: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA w dniu 9.11.2017 r.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry