Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Uchwała Zarządu GPW w sprawie wycofania z obrotu giełdowego akcji Spółki

Uchwała Zarządu GPW w sprawie wycofania z obrotu giełdowego akcji Spółki

Raporty bieżące 2021-03-31 16:41

Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 31 marca 2021 roku powziął informację o uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. [GPW] nr 341/2021 w sprawie wycofania z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji Spółki [Uchwała].

Zgodnie z Uchwałą, w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości Emitenta, wycofanie z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji Spółki, oznaczonych kodem PLELTBD00017, nastąpi z dniem 9 kwietnia 2021 roku. Jednocześnie Zarząd Giełdy postanowił, że zlecenia maklerskie na akcje Spółki, przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 8 kwietnia 2021 roku [włącznie], tracą ważność.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Marcin Ferdyn - syndyk masy upadłości


i okresowe

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Uchwała Zarządu GPW w sprawie wycofania z obrotu giełdowego akcji Spółki 137.08KB Plik: Uchwała Zarządu GPW w sprawie wycofania z obrotu giełdowego akcji Spółki

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry