Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Szacunkowe wstępne jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe za okres III kwartałów 2019 roku

Szacunkowe wstępne jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe za okres III kwartałów 2019 roku

Raporty bieżące 2019-11-21 21:28

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 21 listopada 2019 roku zakończony został proces agregacji danych finansowych na potrzeby sporządzenia skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku. Mając powyższe na uwadze Emitent prezentuje szacunkowe, wstępne jednostkowe oraz skonsolidowane dane finansowe za okres III kwartałów 2019 roku. Emitent wskazuje, iż prezentowane dane finansowe mają charakter nieostateczny. Pomimo zakończenia procesu agregacji danych finansowych, Spółka pozostaje w toku prac realizowanych na potrzeby sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za III kwartał 2019 roku i tym samym ostateczne dane finansowe zostaną zaprezentowane w raporcie za powyższy okres, który zostanie opublikowany w dniu 26 listopada 2019 roku.

Emitent informuje również, że w świetle przedstawionych danych za okres trzech kwartałów 2019 roku oraz w szczególności wobec wydłużających się prac i uzgodnień dotyczących docelowego kształtu przyszłej struktury finansowania Spółki, których efektem będzie wypracowanie docelowej umowy restrukturyzującej finansowanie, Spółka dokonuje w dniu dzisiejszym aktualizacji szacunkowych poziomów przyszłych danych finansowych Emitenta na rok 2019 oraz jednocześnie odwołuje szacunkowe poziomy przyszłych danych finansowych Emitenta na 2020 rok, które zostały zaprezentowane w raporcie bieżącym nr 96/2019 z 10 września 2019 roku.

Informacje finansowe, o których mowa powyżej, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne       

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Podgórski - Prezes Zarządu
Adam Świgulski - Wiceprezes Zarządu

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Załącznik do raportu bieżącego nr 141/2019 z dnia 21.11.2019 r. 128.51KB Plik: Załącznik do raportu bieżącego nr 141/2019 z dnia 21.11.2019 r.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry