Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2017 r.

Szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2017 r.

Raporty bieżące 2017-08-24 17:09

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA („Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości wybrane szacunkowe dane finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za I półrocze 2017 roku.

Wstępne szacunki za I półrocze 2017 roku:

ELEKTROBUDOWA SA:
Zamówienia 354,0 mln PLN
Przychody ze sprzedaży 337,1 mln PLN
Zysk netto 19,1 mln PLN

Grupa Kapitałowa ELEKTROBUDOWA:
Przychody ze sprzedaży 356,1 mln PLN
Zysk netto 17,2 mln PLN
Zysk netto przypadający akcjonariuszom ELEKTROBUDOWY SA 17,2 mln PLN

Wartości oraz informacje zawarte w niniejszym raporcie mają charakter szacunkowy i mogą się różnić od wartości, które zostaną opublikowane w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za I półrocze 2017 roku, którego publikacja nastąpi 31 sierpnia 2017 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:
Janusz Juszczyk – Prezes Zarządu
Jan Wilk – Prokurent

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2017 r. 70.67KB Plik: Szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2017 r.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry