Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Szacunkowe dane finansowe za I kwartał 2017 r.

Szacunkowe dane finansowe za I kwartał 2017 r.

Raporty bieżące 2017-05-09 17:09

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA ("Spółka"), przekazuje do publicznej wiadomości wybrane szacunkowe dane finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za I kwartał 2017 roku.

Wstępne szacunki za I kwartał 2017 roku:

ELEKTROBUDOWA SA:
Zamówienia 143,6 mln PLN
Przychody ze sprzedaży 131,8 mln PLN
Wynik netto (-0,4) mln PLN

Grupa Kapitałowa ELEKTROBUDOWA:
Przychody ze sprzedaży 142,4 mln PLN
Wynik netto (- 1,4) mln PLN
Wynik netto przypadający akcjonariuszom ELEKTROBUDOWY SA (-1,4) mln PLN

Zarząd Spółki informuje, że w pierwszych 3 miesiącach 2017 roku odnotowano niższy od oczekiwanego poziom przychodów z uwagi na przesunięcie realizacji na kluczowych kontraktach i dostawach realizowanych przez Spółkę. W miesiącu kwietniu nastąpił znaczący wzrost postępu prac. Przy obecnym stanie wiedzy nie występują przesłanki wskazujące na potrzebę korekty prognozy roku 2017.

Powyższe wartości mają charakter szacunkowy i mogą się różnić od ostatecznych wartości, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za I kwartał 2017 roku. Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku nastąpi 15 maja 2017 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Nazwiska i imiona osób składających podpisy:
Janusz Juszczyk – Prezes Zarządu
Paweł Skrzypczak – Wiceprezes Zarządu

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Szacunkowe dane finansowe za I kwartał 2017 r. 71.05KB Plik: Szacunkowe dane finansowe za I kwartał 2017 r.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry