Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Raporty bieżące 2019-09-04 14:23

Zarząd ELEKTROBUDOWY SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA zwołane na 4 września 2019 roku, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA nastąpi 16 września 2019 roku o godzinie 11:00.

Do chwili ogłoszenia przerwy w obradach - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, których treść, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, jest podana w załączniku do niniejszego raportu.

Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Dodatkowo Spółka informuje, że do momentu zarządzenia przerwy w obradach, nie miało miejsce odstąpienie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a ponadto nie zostały zgłoszone projekty uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jacek Podgórski - Prezes Zarządu
Adam Świgulski - Wiceprezes Zarządu 

 

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 130.18KB Plik: Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
pdf Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w dniu 4 września 2019 r. 122.35KB Plik: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w dniu 4 września 2019 r.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry