Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Powzięcie informacji o złożeniu żądania przez TAURON Ciepło sp. z o.o. wypłaty środków z gwarancji bankowej

Powzięcie informacji o złożeniu żądania przez TAURON Ciepło sp. z o.o. wypłaty środków z gwarancji bankowej

Raporty bieżące 2019-07-02 19:20

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 2 lipca 2019 r. Spółka otrzymała od Banku Polska Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. [Bank] informację o złożeniu przez Tauron Ciepło sp. z o.o. [Kontrahent] żądania niezwłocznej w terminie 7 dni zapłaty przez Bank kwoty ok. 12,6 mln zł na podstawie posiadanej przez Kontrahenta a wystawionej przez Bank Gwarancji Bankowej Dobrego Wykonania Umowy z dnia 20 czerwca 2013 roku [Gwarancja] wystawionej w związku z realizacją przez Spółkę kontraktu budowlanego pn. "Budowa nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną wraz z gospodarkami towarzyszącymi w Tauron Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy.”

Zgodnie z informacją przekazaną przez Bank żądanie zostało złożone do Banku w dniu 2 lipca 2019 r., a zatem termin wypłaty środków z Gwarancji upływa w dniu 9 lipca 2019 r., pod warunkiem uznania, że żądanie wypłaty z Gwarancji jest uprawnione. Gwarancja, o której mowa powyżej ma charakter regresowy i tym samym w przypadku braku udostępnienia przez Spółkę powyższej kwoty we wskazanym przez Bank terminie środki te będą miały charakter zobowiązań wobec Spółki. 

O możliwości wystąpienia przez Kontrahenta z żądaniem wypłaty gwarancji we wskazanej powyżej kwocie Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 62/2019. Działanie Kontrahenta nie znajduje w ocenie Zarządu Emitenta uzasadnienia merytorycznego, stanowi działanie mogące rażąco zaszkodzić Spółce i stanowi nadużycie udzielonej Gwarancji. W związku z powzięciem informacji o zgłoszeniu żądania wypłaty kwoty z Gwarancji Emitent podjął wszelkie działania celem zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.          

Podpis osób reprezentujących Spółkę:
Roman Przybył - Prezes Zarządu
Hubert Staszewski - Członek Zarządu

 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Powzięcie informacji o złożeniu żądania przez TAURON Ciepło sp. z o.o. wypłaty środków z gwarancji bankowej.pdf 206.27KB Plik: Powzięcie informacji o złożeniu żądania przez TAURON Ciepło sp. z o.o. wypłaty środków z gwarancji bankowej.pdf

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry